Sławomir Popowski: „Hombre Kapuściński”. Recenzja.

26 października 2011 redakcja 0

„Hom­bre Kapu­ściń­ski”, kolejna książka Miro­sława Iko­no­wi­cza, od pół wieku zwią­za­nego z Pol­ską Agen­cją Pra­sową i wie­lo­let­niego jej kore­spon­denta zagra­nicz­nego, to jedna z naj­lep­szych publi­ka­cji wspo­mnie­nio­wych, poświę­co­nych Ryszar­dowi Kapu­ściń­ski. Nie mam […]

Dear MAESTRO!

24 października 2011 redakcja 0

Autor: Adam Kajzer, październik 2011 We Włoszech opublikowano kolejne listy jakie pisali do siebie Tiziano Terzani i Ryszard Kapuściński (Tiziano Terzani „Tutte le opere. Vol.1”, […]

Kult Góry

6 lipca 2011 redakcja 0

Edyta Stępczak “Uprawiaj wspinaczkę. Uprawiaj kult góry” – to nie zachęta do zajęcia się sportami ekstremalnymi, ale wskazówki – profesjonalne i moralne, jakie daje Ryszard […]

Rwanda i nowoczesne media.

29 marca 2011 redakcja 0

Autor: Adam Kajzer, 24 marca 2011 W Polsce pojawia się coraz więcej książek o Rwandzie. Jednak język, którym opisuje się ten kraj niewiele zmienił się […]

Wokół biografii „Kapuściński non-fiction”

31 grudnia 2010 redakcja 0

Autor: Elżbieta Binswanger-Stefańska źródło: http://alfaomega.webnode.com data publikacji: 2010-04-08 „W Kapuścińskim widzą człowieka, u którego za objaśnianiem świata stoi autentyczne osobiste doświadczenie połączone z pokorą, niezmordowaną […]