Książki o pisarzu

W zestawieniu przedstawiono książki i czasopisma wydane po śmierci Ryszarda Kapuścińskiego. Lista pozycji zawierających niepublikowane teksty mistrza, jego biografię oraz wspomnienia przyjaciół i osób które znały Ryszarda Kapuścińskiego.


„Ryszard Kapuściński. Próba portretu”

Redakcja naukowa: Marek Sokołowski
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Warszawa 2008
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Buryła, prof. dr hab. Witold Nawrocki
Stron: 194
ISBN 978-83-88278-95-9

 

 

 

 

Spis treści:

 • Krzysztof Mroziewicz – Eschatologia Kapuścińskiego
 • Arkadiusz Dudziak – Wybrane problemy antropologiczne w refleksji Ryszarda Kapuścińskiego
 • Marta Zabłocka – Między korespondentem a pisarzem. Zmiany w spojrzeniu na Afrykę w Gdyby cała Afryka… i Wojnie futbolowej Ryszarda Kapuścińskiego
 • Agnieszka Kamińska – Ryszard Kapuściński i V.S. Naipaul – kronikarze „Trzeciego Świata”
 • Karolina Wojtasik – Reporter – tłumacz kultur
 • Joanna Wojciechowska – Reporter powinien być jak szewc. Przykazania dla dziennikarzy według Ryszarda Kapuścińskiego
 • Aleksandra Drzał – Siła słowa w imadle prawa krótkiej pamięci. Ryszard Kapuściński o mediach
 • Adam Roter – „Trzeba umieć formułować myśli w sposób niekonfrontacyjny” – znaczenie myśli Kapuścińskiego dla pedagoga społecznego
 • Agnieszka Piejka – Znaczenie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego dla kształtowania kultury pokoju. Refleksje pedagoga
 • Katarzyna Krasoń – Przestrzenie liryczne Ryszarda Kapuścińskiego
 • Jacek Zbigniew Górnikiewicz – Ryszard Kapuściński w Sieci – wirtualna egzystencja, realna ważność
 • Wojciech Muszyński – Wizerunek Ryszarda Kapuścińskiego w Internecie
 • Maciej M. Sokołowski, Marek Sokołowski – Ryszarda Kapuścińskiego metafory świata
 • Monika Kaczor – Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne reportaży Ryszarda Kapuścińskiego
 • Joanna Chłosta-Zielonka – Literackość Imperium i innych reportaży Ryszarda Kapuścińskiego
 • Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz – Peregrynacje w czasie i przestrzeni. O Podróżach z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego
 • Maria Ankudowicz-Bieńkowska – Przeszłość i teraźniejszość w reportażu Ryszarda Kapuścińskiego Piątek pod Grunwaldem
 • Informacje o Autorach

 

Fragment książki:
„11 września 2001 roku stanowi dziś symboliczną datę wejścia ludzkości w XXI wiek. Ze
szczególną, brutalną jaskrawością ukazuje ona, jak niezbędne jest realizowanie
wspomnianych wyżej postulatów wychowania dla pokoju. Poszukiwanie nowych dróg
kształtowania kultury pokojowego współistnienia w świecie okazuje się jednym z
największych zobowiązań i wyzwań edukacyjnych dla XXI wieku.
W moim przekonaniu, twórczość Ryszarda Kapuścińskiego stanowi jedną z takich dróg.
Może i powinna być wykorzystywana przez pedagogów jako wieloaspektowe „narzędzie”
kształtowania kultury pokoju.
Jako podróżnik – reporter Kapuściński uczy różnorodności świata – innych ludzi, kultur,
mentalności. Przybliża je, tworząc tym samym szansę na lepsze ich zrozumienie i oswojenie.
Jako dziennikarz pokazuje, jak wielką rolę w kreowaniu oblicza współczesności pełnią media;
uczula na popełniane przez nie błędy i manipulacje. Dzięki niezwykłej wrażliwości na
obserwowane wydarzenia, procesy i mechanizmy uczy wychwytywania z potoku
napływających informacji tego, co ważne. Wreszcie jako człowiek obdarowany umiejętnością
słuchania i rozumienia innych, ujmującą skromnością i otwartością może – wciąż obecny
dzięki wspomnieniom osób, które go znały i dzięki książkom, które po sobie zostawił –
pozostawać autorytetem dla młodych ludzi”. – Agnieszka Piejka, „Znaczenie twórczości
Ryszarda Kapuścińskiego dla kształtowania kultury pokoju. Refleksje pedagoga”


 

„O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji”.

Wydawnictwo Libri Ressovienses, Rzeszów 1998 ,

ss.272; ISBN: 83-907776-4-9

(recenzenci książki : prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz UMCS, prof. dr hab. Marek Szczepański UŚ; prof. dr hab. Stanisław Żak UJK);„Wobec świata i mediów. Ryszarda Kapuścińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-polityczne”.

Wydawca Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1999, ss. 354; ISBN: 83-86816-85-6 (recenzent: prof. Tomasz Goban-Klas UJ);

Książka do pobrania (160MB) „Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności”.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 212; ISBN: 83-233-1810-7 (recenzent: prof. dr hab. Walery Pisarek);.

 

 

 

 


„Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela”

pod redakcją K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Piątkowskiej-Stepaniak, B. Nierenberga, W. Furmana. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ss. 326; ISBN: 978-83-7395-296-6 (recenzent: prof. dr hab. Tomasz Mielczarek UJK).

 

 

 

 


 

Topos

numer 1-2 (86-87) 2006 begin_of_the_skype_highlighting              (86-87) 2006      end_of_the_skype_highlighting
Numer w dużej części poświęcony jest twórczości Ryszarda Kapuścińskiego.

Spis treści:
http://www.topos.iq.pl/archive/spis_tresci.php?q=56

TOPOS, dwumiesięcznik literacki ukazujący się od maja 1993 r., to periodyk o zasięgu ogólnopolskim, dostępny w całym kraju w sieci salonów EMPiK, w wybranych księgarniach i galeriach oraz w prenumeracie.

TOPOS zaprasza do artystycznego i intelektualnego dialogu. Opinię pisma niekomercyjnego kształtują głównie numery tematyczne o m.in. Zbigniewie Herbercie, Czesławie Miłoszu, Tadeuszu Różewiczu, Julii Hartwig, Ryszardzie Kapuścińskim, Tymoteuszu Karpowiczu, Krzysztofie Karasku, Julianie Kornhauserze, Edwardzie Stachurze, a także numery o R. M. Rilkem, Franzu Kafce, Tomaszu Mertonie i in.


Miesięcznik „Znak”: Duchowy atlas świata. Pożegnanie Ryszarda Kapuścińskiego. Numer 621 (luty 2007)

Rok wydania: 2007
Format: 148 x 210 mm
Ilość stron: 188
ISBN: 0044-488X
Wydawnictwo: Znak
Cena detaliczna: 18,00 zł
Opracowanie graficzne: Olgierd Chmielewski

Ten numer miał być prezentem na 75. urodziny Ryszarda Kapuścińskiego. „Duchowy atlas świata” – dyskusja zorganizowana w 60. rocznicę powstania „Znaku” – miał w Nim swojego patrona. Świadczą o tym głosy uczestników jubileuszowej debaty – Olgi Stanisławskiej, ks. Adama Bonieckiego, ks. Tomasza Węcławskiego i Adama Zagajewskiego – którzy powołują się na Autora Hebanu jako na nauczyciela planetarnej solidarności. Czynią to także komentujący czerwcową dyskusję. Ci, dla których Kapuściński był niedoścignionym mistrzem w opisywaniu świata – Wojciech Jagielski, Wojciech Tochman i Jerzy Haszczyński – napisali o początkach swojej reporterskiej misji – i o tym, czego ich uczył. On tych głosów już nie przeczyta. Nie poprawiamy ich jednak, nie aktualizujemy – niech będą świadectwem tego, ile utraciliśmy. Zaczynamy jednak od czegoś zupełnie innego: od komentarzy redaktorów miesięcznika i wydawnictwa Znak do niedoszłego ingresu arcybiskupa Stanisława Wielgusa i aktualnych problemów Kościoła w Polsce. Dobrze z nimi koresponduje też artykuł historyka Krzysztofa Jasiewicza na temat IPN-u i pracy z archiwaliami SB. Polecamy również pierwszy odcinek nowej rubryki „Rzymskie obrazki” Michała Bardela, w której autor opowiadać będzie o codziennych zwyczajach starożytnych Rzymian.

Informacja o numerze: Krystyna Strączek


Kapuściński: nie ogarniam świata

Autor: Witold Bereś , Krzysztof Burnetko
Wydawnictwo: Świat Książki , 2007
ISBN: 978-83-247-0906-9
Liczba stron: 360
Wymiary: 150 x 210 mm

Wspaniały reporter, odważny, skromny, choć największy z wielkich. Oprócz wspomnień i znanych wywiadów w książce znalazł się jeden, ostatni, nigdy niepublikowany. Ta książka to pożegnanie wielkiego pisarza, tłumacza kultur, będącego ze światem na ty. Cesarz reportażu, świadek wojen i rewolucji w reportażach i wspomnieniach Wspaniały reporter, odważny, skromny choć największy z wielkich. Ta książka jest pożegnaniem pisarza, tłumacza kultur, będącego ze światem na ty. Oprócz wspomnień i znanych wywiadów w książce znalazł się jeden, ostatni, niepublikowany wywiad, przeprowadzony przez autorów, świetnych publicystów Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetkę. Tom zawiera wiele nieznanych zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego, udostępnionych przez jego żonę oraz obszerne kalendarium jego życia i twórczości.


Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści 13 tłumaczy

pod redakcją Bożeny Dudko.
Wydawnictwo: Znak
ISBN: 978-83-240-0794-3
Luty 2007
Format: 124 x 195 mm
Ilość stron: 216

Ta książka miała być prezentem niespodzianką na 75. urodziny Ryszarda Kapuścińskiego. Nie zdążyliśmy mu jej pokazać. Podróże z Ryszardem Kapuścińskim są bardzo osobistymi opowieściami jego tłumaczy: Astrita Beqiraja z Tirany, Andersa Bodeg’rda ze Sztokholmu, Amerykanina Williama Branda, który zamieszkał w Polsce, Klary Główczewskiej z Nowego Jorku, Tapaniego Kärkkäinena z Helsinek, Błagowesty Lingorskiej z Sofii, Mihai Mitu z Bukaresztu, Katarzyny Mroczkowskiej-Brand z Krakowa, Agaty Orzeszek z Barcelony, Véronique Patte z Paryża, Martina Pollacka z Wiednia, Dušana Provazníka z Pragi i Very Verdiani z Florencji. Kapuściński jest dla tej trzynastki nie tylko mistrzem, ale i bliskim człowiekiem.


Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza

Autor:Beata Nowacka , Zygmunt Ziątek
Wydawnictwo:Znak , Listopad 2008
ISBN:978-83-240-1069-1
Liczba stron:428
Wymiary:150 x 220 mm

Książka Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka – literaturoznawców od lat zajmujących się twórczością Ryszarda Kapuścińskiego – to pierwsza próba pokazania całości dzieła autora Podróży z Herodotem. Biografia twórcza jednego z najwybitniejszych reportażystów XX wieku jest próbą opisania rozwoju i przemian jego pisarstwa. Opisowi działalności literackiej towarzyszy próba naszkicowania losów pisarza, który sam często stawał się bohaterem swoich tekstów. Autorzy nie tylko analizują reportaże Kapuścińskiego, ale wyjaśniają też kulisy ich powstania oraz ich odbiór w Polsce i na świecie. Ryszard Kapuściński Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka to niezbędny przewodnik dla wszystkich, których interesuje życie i twórczość cesarza reportażu. W naszej propozycji refleksji nad twórczością Ryszarda Kapuścińskiego nie kierujemy się przede wszystkim skrupulatnością interpretacyjną. Interesuje nas właśnie uchwycenie dynamiki rozwoju duchowego autora Cesarza – jego próby rekonstruowania własnej biografii w rytmie przemian historii, poszukiwanie zgodności pomiędzy nowym obliczem świata a własną tożsamością. W nagraniu jednej z naszych ostatnich rozmów z pisarzem znajdujemy takie zdanie: „Reporter zmienia się tak, jak się zmienia świat. Trajektoria historii pokrywa się z trajektorią życia reportera”. (ze wstępu autorów)

Dostępne jest również wydanie włoskie:

http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/4471?language=en


Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego.

Autor:Aleksandra Kunce
320 s., 150 x 210 mm, 560 g
oprawa twarda matowa
PN 2647, bibliogr., nota bibliogr., indeks, wklejka, fot.
summ., Zsfg.
Katowice, 2008
ISBN/ISSN 978-83-226-1789-2
Index 60.91-409

więcej szczegółów o książce

„Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego” to książka, która jest prezentacją strategii badawczej. Autorka za pomocą pojęcia „punktu” rozczytuje się kulturowe przestrzenie. Interesuje ją wypełniany jest punkt w przestrzeni matematyki, fizyki, humanistyki, co pozwala wydobyć kontury samego pojęcia i stylu myśli. Jednak dopiero złączenie teorii z opisem Kapuścińskiego umożliwia egzemplifikację doświadczenia człowieka w kulturze. Antropologia punktu pisana jest „przy” tekstach Kapuścińskiego. Eseistyczne rozważania posiłkują się punktowym przykładem wydobytym przez pisarza/myśliciela/reportera w trakcie jego podróży. Orientacja wytyczona przez punkt prowadzi do interpretacji następujących wątków tematycznych umiejscowionych w zapisach Kapuścińskiego: intymność, poddanie się obcości, dystans, ciało kulturowe, cisza, miejsce, blisko rytmu, podejrzana całość, urok mikrologii i apokalypsis, stanowiących kolejne rozdziały tej części.

Książka dostępna jest za darmo:  POBIERZ KSIĄŻKĘ


Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego

Autor:Krzysztof Mroziewicz
Wydawnictwo: Wołoszański
Oprawa:miękka
ISBN 978-83-61232-01-8
Rok wydania 2008
Ilość stron:142

Dla większości dziennikarzy Ryszard Kapuściński był kimś, kogo w Indiach określa się mianem „guru”. Znaczy to: mentor, wychowawca, ojciec duchowy, pod którego opieką młodzi przechodzą inicjację, nauczyciel religijny, głowa rodziny, wielki, szanowany, eminentny, najlepszy, wytrwały. Do przymiotników już tu wymienionych trzeba dopisać także „niedościgły”. Jemu jednemu bowiem udało się dotknąć wspólnych dla wszystkich ludzi wszystkich kultur prawd ostatecznych, które łatwo zidentyfi kować, ale trudno zdefi niować. Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego to książka bardzo osobista. Napisał ją bowiem człowiek, którego sam Mistrz nazywał swoim przyjacielem.


Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego

Autor: Jarosław Mikołajewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie , Październik 2008
ISBN: 978-83-08-04263-2
Liczba stron: 200

Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego stworzony przez najbliższe mu osoby i serdecznego przyjaciela – Jarosława Mikołajewskiego. Opowieść o wielkim pisarzu, podróżniku, reporterze i myślicielu. O skromnym, powściągliwym człowieku, który „rozbrajał ludzi uśmiechem i życzliwym zainteresowaniem dla ich małych spraw”. W książce pokazana jest przestrzeń pisarza, w której spędzał ostatnie tygodnie życia: zapiski, niepublikowane wiersze, kolekcje, ulubione przedmioty, lektury, cytaty, widoki, pamiątki z podróży, a nawet zaprzyjaźnione koty, które pisarz fotografował z okna pracowni. Patrzę przez okno na sąsiedni dom, na samotne okno, z którego można by wygodnie podglądać Ryśka, dokładnie na wysokości jego pracowni. Alicja wyłapuje mój wzrok. – Wiesz – mówi – że kilka dni temu zadzwonił do mnie człowiek, który tam mieszka? -Pani Alu – poprosił. – Niech pani czasem włączy światło w pracowni. Niech będzie, jak było… (Jarosław Mikołajewski)


’ŻYCIE JEST Z PRZENIKANIA…’ Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego PRACA ZBIOROWA

wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy
Oprawa: twarda
Wprowadzono: 03-11-08
ISBN: 978-83-06-03145-4
Stron: 304

Niniejsza książka jest próbą przybliżenia głównych rysów sylwetki intelektualnej Ryszarda Kapuścińskiego. Książka składa się z trzech części. Pierwsza, zatytułowana „Wyjść poza opis”, ukazuje Kapuścińskiego jako reportera przekraczającego granice literatury faktu i wyznaczającego w tej dziedzinie nowe standardy. Druga „Wyrazić siebie” przedstawia go jako artystę zmierzającego poprzez akt kreacji do ekspresji własnej osobowości, własnej wrażliwości i związanych z nią emocji za pomocą bardzo zróżnicowanych środków wyrazu, stąd obok tekstów ukazujących te spośród indywidualnych właściwości jego warsztatu reporterskiego, które charakteryzują go właśnie jako artystę szkice o wierszach czy unikalne rozważania Leszka Mądzika o fotografiach. Część trzecia ? Zrozumieć świat ? to portret Kapuścińskiego jako antropologa kulturowego trafnie oceniającego sytuacje naszej cywilizacji i jej perspektywy. Wśród autorów szkiców znaleźli się między innymi: Jerzy Bralczyk, Przemysław Czapliński, Małgorzata Czermińska, Michał Głowiński, Jerzy Jarzębski, Leszek Mądzik, Jarosław Mikołajewski, Jan Miodek.


O książkach, ludziach i sztuce

Pod redakcją Bożeny Dudko i Mariusza Zwolińskiego
Wstęp Alicja Kapuścińska
format: 125 x 195 mm
strony: 324
ISBN: 978-83-07-03198-9
rok wydania: 2009

Książka gromadzi teksty pisane przez Ryszarda Kapuścińskiego od lat siedemdziesiątych XX wieku po ostatnie miesiące jego życia, publikowane w prasie codziennej i literackiej, w książkach innych autorów (jako wprowadzenia lub posłowia), a także niedrukowane dotąd opinie dla wydawnictw. Kapuściński recenzuje reportaże autorów młodszego pokolenia, rekomenduje polskim wydawcom nowe, wartościowe publikacje zagraniczne, dzieli się refleksjami wywołanymi lekturą książek historycznych i poezji. Pisze o ludziach: mistrzach reportażu, tłumaczach, fotografach i malarzach, o przyjaciołach. Wśród nich o Marianie Brandysie, Leopoldzie Ungerze, Stefanie Bratkowskim, Kazimierzu Dziewanowskim. Wspomina zmarłych: Agnieszkę Osiecką, Jerzego Giedroycia, Bolesława Wierzbiańskiego. Ujawnia różnorodne zainteresowania, często nieznane czytelnikom jego reportaży: malarstwem, fotografią, filmem. Wiele z tych tekstów to samodzielne eseje o literaturze, sztuce reportażu, historii i polityce.


Podróże z Ryszardem Kapuścińskim, część 2. Opowieści czternastu tłumaczy

pod redakcją Bożeny Dudko.
Wydawnictwo: Znak
ISBN: 978-83-240-1190-2
Rok wydania: 2009
Format: 124×195
Ilość stron: 256

Druga część Podróży z Ryszardem Kapuścińskim zawiera bardzo osobiste opowieści czternastu jego tłumaczy. Swoimi wspomnieniami o zmarłym przed dwoma laty autorze Cesarza i Hebanu dzielą się z nami między innymi: Ljubica Rosić i Biserka Rajčić z Belgradu, laureatka nagrody Transatlantyk Ksenia Starosielska z Moskwy, dyrektor Instytutu Cervantesa w Krakowie Abel A. Murcia Soriano, Kanadyjka o polskich korzeniach Diana Kuprel, Tomasz Barciński z Rio de Janeiro oraz hiszpańsko-polskie małżeństwo Anna Rubio i Jerzy Sławomirski, którzy zajmują się przekładami książek Ryszarda Kapuścińskiego na język kataloński. Z tych opowieści wyłania się nie tylko portret wybitnego pisarza, intelektualisty i mistrza, ale również bliskiego przyjaciela, człowieka niezwykle ciepłego i serdecznego.


Kapuściński non-fiction

Autor: Artur Domosławski
Wydawnictwo: Świat Książki , Luty 2010
ISBN: 978-83-247-1906-8
Liczba stron: 608
Wymiary: 150 x 230 mm

Pierwsza tak obszerna, obejmująca całe życie i dzieło, książka o Ryszardzie Kapuścińskim (1932-2007), pióra wybitnego dziennikarza i reportera „Gazety Wyborczej”. Doskonale udokumentowana, pełna celnych analiz opowieść o „człowieku, żyjącym w poplątanych czasach, w kilku epokach, w różnych światach” na szerokim tle wydarzeń społeczno-politycznych ostatniego półwiecza w Polsce i za granicą. Domosławski odważnie podejmuje wnikliwą próbę charakterystyki Kapuścińskiego – człowieka pełnego sprzeczności, wokół którego narosło wiele kontrowersji. (empik.pl)


Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne

Autor: Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo
Wydawnictwo: VERTUM Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne
ISBN: 978-83-930140-0-2
Liczba stron: 294
Wymiary: B5 (170 x 240 mm)
SPIS TREŚCI: Spis treści (PDF)
RECENZJE WYDAWNICZE: Recenzje (PDF)

Z satysfakcją przekazujemy Czytelnikom efekt projektu badawczego, do realizacji którego zostali zaproszeni przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych reprezentujący różne ośrodki naukowe. W założeniu niniejsze opracowanie ma stanowić próbę ukazania obrazu świata kreowanego w tekstach „Mistrza reportażu”. Jako erudyta Ryszard Kapuściński ujawniał zainteresowanie wieloma dziedzinami wiedzy, w których dąży się do przybliżenia prawdy o człowieku jako podmiocie budującym struktury społeczne, polityczne i gospodarcze, tworzącym kulturę i realizującym wartości. Stąd w Gronie Współautorów monografii znaleźli się reprezentanci literaturoznawstwa, socjologii literatury, socjologii kultury, antropologii kulturowej, filozofii, pedagogiki, geografii politycznej, medioznawstwa, dziennikarstwa. Redaktorom tomu zbiorowego przyświecała także intencja interdyscyplinarnego przedstawienia potencjału tkwiącego w tekstach Autora Cesarza, a wyrażającego się w otwieraniu nowych perspektyw badawczych. Owa intencja wynika z przeświadczenia, że działalność Ryszarda Kapuścińskiego oraz Jego pisarstwo, docenio ne m.in. wielokrotnym nadaniem tytułu doktora honoris causa, tak w kraju, jak i za granicą, stanowią ważną część spuścizny narodowej.


Kapuscinski. Una biografía literaria.

Poszerzone wydanie książki „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza”

Autor: Beata Nowacka, Zygmunt Ziatek

Tłumaczenie: Francisco Javier Villaverder

Język: hiszpański

Wydawnictwo: Malabares. Madrid 2010.

Stron: 476

Cena: 28,95 €

Opis: Ryszard Kapuscinski(Ébano, Viajes con Heródoto, El emperador) fue uno de los últimos grandes periodistas del gran siglo de la prensa. Ésta es su biografía.


Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego

Autor: Magdalena Horodecka

Wydawnictwo: Słowo/obraz terytoria. Gdańsk 2010

ISBN: 978-83-7453-966-1

Stron: 430

Cena: 59,00 zł

Strona wydawnictwa: http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,tytuly,615.html

Opis: Czy to kolejna książka o Ryszardzie Kapuścińskim? Tylko do pewnego stopnia, gdyż Magdalena Horodecka rekonstruuje nie tyle obraz Kapuścińskiego-autora, ile Kapuścińskiego-narratora, potrafiącego w niezwykły sposób odtwarzać i przetwarzać zebrane świadectwa w nową formę. Jej rozważania adresowane są do tych, którzy nie oczekują kolejnej biografii, lecz raczej namysłu nad tajnikami sztuki opowiadania autora Szachinszacha. Na książkę składają się nade wszystko „spotkania osobne” z wybranymi utworami pisarza, które odsłaniają odrębność narracyjnego mechanizmu, tworzonego – jak mawiał sam Kapuściński – zawsze na nowo, na potrzeby kolejnych dzieł, wciąż nowych tematów. Czytelnik nie otrzymuje jednak obiektywnej i skończonej kolekcji formalnych rozwiązań obecnych w tej twórczości. Cel książki jest bowiem usytuowany gdzie indziej – w nieokreślonym miejscu, do którego zmierzamy, traktując lekturę jako przygodę interpretacji zawsze otwartą na ciągi dalsze.


Ryszard Kapuściński i Pole Mokotowskie

Autorzy: Praca zbiorowa

Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa

Rok wydania: 2010

Stron: 160

Nakład: 4 tys. egz.

Cena: egzemplarz bezpłatny

Urząd Dzielnicy Ochota: http://www.urzadochota.waw.pl/page/index.php?str=804

Opis: „Trasa Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego na Polu Mokotowskim ma swój rodowód dokumentalny – wyznaczona została krokami pisarza, który szlak ten przemierzał podczas swoich porannych spacerów. Podążamy więc jego śladami. Nie należy jednak traktować tego faktu w sposób stuprocentowo dosłowny. Zdarzało się, że przebieg trasy, co jest naturalne, czasem się zmieniał. Jednak opis spaceru Ryszard Kapuściński pozostawił w swoich notatkach tylko jeden.(…). Można przejść całą trasę ze świadomością jej koncepcji i ukrytego kodu, można również dojść do ścieżki w dowolnym punkcie i zapoznać się jedynie z jej częścią. Pozostawiamy ten wybór spacerującym.” Marek Miller

„Jest bogato ilustrowany, bezpłatny. Bez niego zwiedzanie ścieżki edukacyjnej po Polu Mokotowskim jest o połowę mniej przyjemne. Mowa o książkowym przewodniku po twórczości Ryszarda Kapuścińskiego i Polu Mokotowskim przygotowanym specjalnie na otwarcie ścieżki jego imienia. Liczy aż 160 stron. To pomysł miejskiego biura promocji, które przy okazji budowy ścieżki zwróciło się do fundacji Bęc Zmiana z prośbą o przygotowanie przewodnika. I dało na niego pieniądze. – Zgodziliśmy się z entuzjazmem. Od początku było jasne, że nie może być to książka tylko o Kapuścińskim, ale również o parku – mówi Bogna Świątkowska z Bęc Zmiany. W przewodniku zamieszczono pełny tekst „Spaceru porannego”, opisu codziennej wędrówki pisarza przez Pole Mokotowskie, który stał się pierwowzorem ścieżki edukacyjnej. Do tego mnóstwo zdjęć z archiwum rodzinnego i licznych podróży do krajów, które opisywał. Wiele miejsca poświęcono też temu, co na Polu Mokotowskim miało być, a czego realizację przerwała wojna: Świątyni Opatrzności projektu Bohdana Pniewskiego, meczetowi, rządowej dzielnicy reprezentacyjnej, Polu Chwały. Napisali o tym m.in. Max Cegielski, Marek Ostrowski, Jarosław Trybuś, Marek Miller. Przewodnik można otrzymać w siedzibie Bęc Zmiany przy ul. Mokotowskiej 65 i urzędzie dzielnicy na Ochocie. Jedynym problemem może być nakład – 4 tys. egzemplarzy.” (Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna)


Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Źródło poznania społeczeństw i kultur

Autor: Mariusz Dzięglewski

Wydawnictwo: KUL. Lublin 2009

Stron: 268

Cena: 24 zł

Strona wydawnictwa: http://www.kul.com.pl/index.php?products=product&prod_id=749

Niniejsza książka jest próbą analizy społecznego fenomenu twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, którego nie sposób zrozumieć bez uwzględnienia osobowości twórczej autora Cesarza , jak też i wpływu, jaki reportaże Kapuścińskiego wywierają na czytelników. Książka jest eseistyczną wersją pracy doktorskiej, napisanej w Katedrze Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca ta wpisuje się niejako w dwie odmienne tradycje naukowe: rodzimą socjologię kultury (ściślej – socjologię literatury) i brytyjską tradycję Cultural Studies.


Hombre Kapuściński

Autor: Mirosław Ikonowicz
Wydawnictwo:Rosner & Wspólnicy , Listopad 2011
ISBN: 978-83-60336-43-4
Liczba stron: 336

Ta książka to biografia Ryszarda Kapuścińskiego, napisana przez jego przyjaciela, dziennikarza i pisarza Mirosława Ikonowicza. Poznali się na studiach w Instytucie Historycznym UW, potem przez lata pracowali razem w Polskiej Agencji Prasowej.

 
 

 Afryka Kapuścińskiego

Autor: Ewa Chylak-Wińska
ISBN: 978-83-89949-31-8
Liczba stron:208
Format:12,5 x 19,5 cm
Rok wydania:2007

Pracę Ewy Chylak-Wińskiej bardzo pozytywnie odebrał Ryszard Kapuściński. Autorka, która przed jej napisaniem sama wyruszyła na Czarny Ląd, pokazała Afrykę i jej mieszkańców widzianych oczami pisarza oraz wizerunek jego samego jako pisarza.

Książka składa się z pięciu części. Ich tytuły to pięć pytań, na które odpowiadać musi każdy reportaż: kto?, kiedy?, jak?, dlaczego? Poszczególne rozdziały przybliżać mają kolejno sylwetkę Ryszarda Kapuścińskiego, jako reportera, miejsce akcji jego reportaży, ich czas, sposób, w jaki pisze, oraz przyczynę, dla której Afryka a nie inny kontynent, odgrywa u pisarza tak ważną rolę.

„Afryka Kapuścińskiego” stanowi świetny przykład polonistycznego rzemiosła: jest kompetentna, ciekawa, napisana żywym, sprawnym stylem. Czyta się ją znakomicie, choć przecież pełna jest treści.


Pisanie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek Miller

wydanie I
2011
oprawa twarda
format 148×210 mm
str. 236 + płyta DVD
ISBN 978-83-07-03279-5

Książka wraz z płytą DVD zawierającą film Ryszard Kapuściński

Wiosną 1987 r. grupa dziennikarzy i studentów skupionych w Pracowni Reportażu zorganizowała przeprowadzenie wywiadu z Ryszardem Kapuścińskim w studiu filmowym w Łodzi. Kilkudniową rozmowę z najsłynniejszym polskim reporterem poprowadził Marek Miller. Zrealizowane wówczas nagranie, uzupełnione zdjęciami wykonanymi przez Ryszarda Kapuścińskiego podczas podróży w Trzecim Świecie, stanowi treść filmu.
Dyskusje, które na temat pisania reportażu Marek Miller prowadził wielokrotnie z Ryszardem Kapuścińskim, tworzą też oś książki. Jej treść dopełniają fragmenty innych wywiadów, artykułów i książek Ryszarda Kapuścińskiego na temat sztuki reportażu, uporządkowane tematycznie przez Marka Millera. Autor Cesarza, Szachinszacha, Imperium, Hebanu opowiada o całym procesie twórczym – od wymyślenia tematu, poprzez zbieranie informacji, opracowanie materiału, po żmudny trud samego pisania. Zwraca uwagę na niezwykle istotne szczegóły, jak tytuł czy pierwsze zdanie tekstu. Chociaż z założenia mówi o ogólnych zasadach powstawania reportażu, to jesteśmy też pewni, że przede wszystkim zwierza się ze swojej metody pracy, zwłaszcza że ilustruje opowieść wspomnieniami i anegdotami ze swego życia, podróży reporterskich, spotkań ze studentami dziennikarstwa.
Książka powinna zainteresować zarówno wiernych czytelników dzieł Ryszarda Kapuścińskiego, jak i osoby pasjonujące się dziennikarstwem, chcące je studiować i uprawiać.

Marek Miller jest autorem lub pomysłodawcą i współtwórcą książek poświęconych dokumentowaniu – w reportażu, filmie, codziennej pracy dziennikarskiej – wydarzeń współczesności. Najbardziej znane spośród tych publikacji to: Kto tu wpuścił dziennikarzy (1981), Reporterów sposób na życie (1983), Filmówka: powieść o łódzkiej szkole filmowej (1992),Dziennikarstwo według Jana Pawła II (2008). Jest także współautorem nowatorskiego opracowania dziejów getta łódzkiego w latach 1939–1945 pt. Europa wg Auschwitz – Litzmannstadt Ghetto” (2009).


Magiczne dziennikarstwo. 148 s., 170 x 240 mm, 300 g oprawa broszurowa matowa bibliogr. summ., Zsfg. Katowice, 2006 ISBN/ISSN 83-226-1303-2 Index 60.91-145

Magiczne dziennikarstwo

Magiczne dziennikarstwo. 148 s., 170 x 240 mm,

300 g oprawa broszurowa matowa bibliogr. summ.,

Zsfg. Katowice, 2006

ISBN/ISSN 83-226-1303-2 Index 60.91-145

Przedmiotem tej rozprawy naukowej jest analiza recepcji twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Po wprowadzeniu, którego zadaniem jest przybliżenie czytelnikowi zagadnień związanych z gatunkiem reportażu, ukazanie trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu utworów tego pisarza-reportażysty, Autorka koncentruje się na tekstach krytycznych, recenzjach polskich i angielskojęzycznych kolejnych książek autora Cesarza.

W następnych rozdziałach pracy omawiane są reakcje krytyków na publikowane reportaże Ryszarda Kapuścińskiego i ich zbiory: To też jest prawda o Nowej Hucie, Busz po polsku, Kirgiz schodzi z konia, Chrystus z karabinem na ramieniu, aż po Lapidarium III, Imperium i Heban.
Dyskurs literaturoznawczy staje się podstawą zaprezentowania czytelniczej fascynacji tą prozą, która wymyka się teoretycznoliterackim opisom, wciąż zjednując sobie nowych odbiorców.


„Literatura „non-fiction”. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim”

literatura_non-fiction_okla

 

PLACE EDITION: Katowice
YEAR EDITION: 2013
ISBN: 978-83-226-2200-1
EDITOR: Wydawnictwo UŚ
PAGE COUNT: 92
DIMENSIONS: 190 mm × 140 mm × 7 mm
COVER: broszurowa, skrzydełka, klejona, folia matowa, lakier wybiórczy
PRODUCT NUMBER: PN 3074
OTHERS: bibliogr., nota bibliogr., summ., sommario
EDITION: 1
TYPE OF PUBLICATION: monografia
LANGUAGE: polski

Książka do pobrania

 
Książka jest zbiorkiem czterech artykułów, w których autorzy pierwszej biografii twórczej Ryszarda Kapuścińskiego podejmują polemikę z głównymi zarzutami postawionymi pisarzowi przez Artura Domosławskiego w książce Kapuściński non-fiction, szeroko dyskutowanej w 2010 roku. W sposób rzeczowy i uargumentowany rozprawiają się z oskarżeniem o mitotwórstwo, kreowanie własnej legendy, konfabulacje, koniunkturalizm, wskazując wybiórcze, tendencyjne stosowanie wiedzy o życiu autora, niezrozumienie reguł reportażu literackiego, manipulowanie tekstami i cytatami, liczne błędy faktograficzne i warsztatowe Domosławskiego. Ksiązka dostarcza argumentów wszystkim, którym zależy na samodzielnym,  nieuprzedzonym obcowaniu z tekstami Kapuścińskiego, może być pomocna zwłaszcza w kształtowaniu właściwego stosunku do nich w szkole czy na uniwersytecie.
 

Nowa Polszczyzna nr 1/2007

Dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego

Pobierz pismo


horyzonty

Tomasz Jan Chlebowski , Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego, wyd. Difin, 2014

Guy de Maupassant rzekł kiedyś, że „spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia”. Poznając człowieka wchodzimy w inny świat. Jedyny w swoim rodzaju świat myśli, odczuwania, doświadczeń oraz historii życia Innego. Każde spotkanie czyni nas bardziej ludźmi, gdy tylko zechcemy zaprosić Innego do naszego świata, jednocześnie przyjmując w darze inność świata spotykanego człowieka. W taki sposób rodzi się rzeczywistość wzajemnie ubogacającego dialogu. Tylko dzięki spotkaniom możemy głębiej wejść w obszar poznawania samych siebie, innego człowieka, świata i Stwórcy. Owo poznawanie sprawia, że życie człowieka staje się fascynującą przygodą, cudowną podróżą ku temu, co najważniejsze oraz ku Temu, który najważniejszy. 

W życiu i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego ta filozofia spotkania zaznacza się w szczególny sposób. I o tym właśnie jest niniejsza książka. O horyzontach spotkań, które tworzą w nas bliskość. Autor Cesarza potrafił doskonale, w bardzo literacki i obrazowy sposób, przedstawić nadrzędną wartość spotkania w życiu każdego człowieka. Podróżując z Herodotem, zgodnie z mapą personalizmu wytyczoną przez Lévinasa, z zapałem Malinowskiego, Kapuściński przeżywa i analizuje bogatą rzeczywistość spotkania, stając się nie tylko „tłumaczem kultur”, ale również tłumaczem człowieka. Książka ta jest zaproszeniem do wejścia w przestrzeń Innego. Zaproszeniem do otwartości i nieobojętności, do postrzegania Innego jako wartości w samym sobie. Do wyruszenia w drogę ku horyzontom spotkań. 

Tomasz Jan Chlebowski prezbiter diecezji włocławskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. Magisterium z zakresu Nowego Testamentu obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu teologii ekumenicznej na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (uwieńczone doktoratem na podstawie którego później ukazała się książka: „Ekumenizm duchowy w nauczaniu papieża Jana Pawła II”, Norbertinum) oraz studia specjalistyczne z zakresu komunikacji społecznej i medialnej (instytucjonalnej) na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie 25 maja 2011 r. obronił pracę doktorską z zakresu mediów i dziennikarstwa, zatytułowaną „L’incontro come compito essenziale dell’essere uomo nelle opere di Ryszard Kapuściński”. Na jej podstawie nakładem jednego z bolońskich wydawnictw w 2012 r. ukazała się książka pt. „Orizzonti che si incontrano. L’incontro nelle opere di Ryszard Kapuściński”. Obecnie duszpasterzuje w kilku włoskich parafiach w diec. Rieti (Włochy). Wykładowca teologii ekumenicznej w diecezjalnej Szkole Teologicznej im. Jana XXIII w Rieti. Autor wielu artykułów z dziedziny teologii oraz dziennikarstwa. Autor książki „Ekumenizm duchowy w nauczaniu papieża Jana Pawła II” oraz albumu dla dzieci pierwszokomunijnych. Poeta. Laureat wielu konkursów poetyckich. Wydał dwa tomy poezji: „Nieobojętność” i „Czekanie na wiosnę”. Wielbiciel podróży, poznawania innych kultur i tradycji.

Książka dostępna w księgarni http://www.ksiegarnia.difin.pl/