PAP wznawia konkurs im. Ryszarda Kapuścińskiego – w kapitule córka mistrza reportażu

Warszawa, 24.05.2024. Córka Ryszarda Kapuœciñskiego Rene Maisner (C) odbiera pochodz¹ce z bazy agencji zdjêcie ojca z r¹k likwidatora PAP Marka B³oñskiego (P) w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, 24 bm. Obok wnuk Ryszarda Kapuœciñskiego Brendan Van Deusen (L). Zdjêcie autorstwa Macieja Bilewicza z 1970 r. przedstawia Ryszarda Kapuœciñskiego przed sto³ecznym kinem Skarpa. (jm) PAP/Leszek Szymañski ***Do tego materia³u zdjêciowego dostêpna jest równie¿ depesza w systemie CSI, pt.: Wraca Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuœciñskiego***

Polska Agencja Prasowa po dziewięcioletniej przerwie zorganizuje VI edycję Konkursu im. Ryszarda Kapuścińskiego. Honorową przewodniczącą kapituły została Rene Maisner, córka Ryszarda Kapuścińskiego. Na początku wakacji wystartuje nabór prac w czterech kategoriach konkursowych. „Traktujemy Kapuścińskiego jako naszego patrona” – mówi Marek Błoński, szef PAP.

24 maja na zaproszenie zarządzającego Polską Agencją Prasową Marka Błońskiego przybyli do PAP Rene Maisner, córka Ryszarda Kapuścińskiego wraz z synem Brendanem Van Dreusen. Spotkanie dotyczyło reaktywacji zawieszonego w 2016 r. Konkursu PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego na najlepsze materiały dziennikarskie w kategoriach: słowa pisanego, dziennikarstwa radiowego, wizualnego oraz fotografii.

„Twórczość Kapuścińskiego jest przykładem bezstronnego, obiektywnego i rzetelnego dziennikarstwa. Właśnie takie prace chcemy nagradzać i pragniemy, żeby mistrz reportażu pomógł nam swoim autorytetem. Wracamy do tej nagrody, aby pokazać, że go pamiętamy, honorujemy i że jesteśmy z niego dumni” – podkreślił Marek Błoński.

Szef PAP wskazał, że konkurs, którego ostatnia, piąta edycja odbyła się w 2015 r., wymaga napisania regulaminu na nowo oraz powołania nowej kapituły. Jej honorową przewodniczącą zgodziła się zostać Rene Maisner.

„Mój ojciec miał postawę proludzką, prospołeczną. Powtarzał, że daje głos tym, którzy głosu nie mają: ubogim, wykluczonym, obcym w danej społeczności. Podkreślał znaczenie empatii w stosunku do innych ludzi. To wymagało nie tylko odwagi osobistej, ale także ogromnej wiedzy popartej studiami, nieraz przekopywaniem całych bibliotek” – zaznaczyła Rene Maisner.

Dodała, że Kapuściński miał niezwykłą zdolność do syntezy – przekazywania w prostych, zrozumiałych dla wszystkich słowach, złożoności problemów. „Pokazywał, jak działa świat” – powiedziała córka mistrza reportażu.

Rene Maisner udziela się również w kapitule „Premio Kapuściński”, nagrody przyznawanej od 10 lat przez Instytut Polski w Rzymie podczas czerwcowego Festiwalu Literatury Podróżniczej.

W opinii Marka Błońskiego twórczość Kapuścińskiego inspiruje dziennikarzy do otwartości na ludzi, wrażliwości na ich problemy, ale także do chęci szukania rozwiązań.

„Do tego Kapuściński posiadał świetne pióro, potrafił w przekonujący sposób przekazać wiedzę, którą posiadał, i to czego się dowiedział opisać w sposób przejmujący i trafiający do ludzkiej wrażliwości” – podkreślił szef PAP.

Marek Błoński na zakończenie spotkania przekazał córce i wnukowi Ryszarda Kapuścińskiego zdjęcie autorstwa Macieja Bilewicza z 1970 r., przedstawiające Ryszarda Kapuścińskiego przed kinem Skarpa w Warszawie.

Źródło informacji: PAP