Prace magisterskie i habilitacje.

Poniżej prezentujemy prace magisterskie , licencjackie oraz habilitacje  poświęcone twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Prace powstały na wydziałach filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorzy prac zgodzili się na opublikowanie ich w naszym serwisie. Mamy nadzieję , że przyczynią się do pogłębiania Waszej wiedzy na temat tego wspaniałego reportażysty. Jeżeli chcesz dodać swoją pracę napisz do nas redakcja@kapuscinski.info  

Jednocześnie dziękujemy:

 • dr hab. Anecie Wysockiej
 • Annie Werenda
 • Paulinie Ziemba
 • Agacie Białopiotrowicz
 • Karolinie Miozga
 • Ewie Josińskiej
 • Beacie Plaskowskiej
 • Joannie Bilskiej
 • Katarzynie Potaczek
 • Monice Leśnej
 • Agacie Szczerbickiej
 • Barbarze Musiał
 • Łukaszowi Pilip
 • Karinie Cierockiej

za ogromny trud włożony w przygotowanie ww. prac oraz chęć ich udostępnienia.

W imieniu autorów zapraszamy wszystkich do lektury.


Autor: dr hab. Aneta Wysocka

Temat: Empathetic storytelling in reportage photography by Ryszard Kapuściński
Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pobierz pdf


Autor: dr hab. Aneta Wysocka

Temat: Fakty -język -podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego
Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pobierz pdf (2 MB)


Autor: Anna Wereda

Temat: Artystyczny obraz wojny w Jeszcze dzień życia Ryszarda Kapuścińskiego
Uczelnia: Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski
Praca licencjacka pisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Jakuba Zdzisława Lichańskiego

Pobierz pdf (0,5 MB)


Autor: Agata Szczerbicka

Temat: REPORTAŻ JAKO ZACHĘTA DO PRAKTYKOWANIA SZTUKI BYCIA DOBRYM CZŁOWIEKIEM – NA PODSTAWIE REPORTAŻY RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO
Uczelnia: WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKOWANIA POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARSZAWIE, KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Praca licencjacka pisana pod kierunkiem dr Izabelli Andrzejuk

Pobierz pdf (0,5 MB)


Autor: Paulina Ziemba

Temat: Reportażysta, łowca przygód,interpretator swiata, moralista: twarze Ryszarda Kapuscinskiego
Uczelnia: Instytut Filologii Polskiej Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Praca licencjacka pisana pod kierunkiem Dr Justyny Chłap-Nowakowej

Pobierz pdf (0,5 MB)


Autor: Agata Białopiotrowicz

Temat: Właściwości języka i stylu „Lapidariów” Ryszarda Kapuścińskiego
Uczelnia: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II , WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH, FILOLOGIA POLSKA
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Henryka Dudy w Katedrze Języka Polskiego

Pobierz pdf (0,3 MB)


Autor: Karolina Miozga

Temat: Bibliografia Ryszarda Kapuscinskiego za lata 2007-2009
Uczelnia: Uniwersytet Slaski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
praca licencjacka pod kierunkiem Prof. dr hab. Ireny Socha, 2009

Pobierz pdf (4,4 MB)


Autor: Ewa Josińska

Temat: „Ja” Diaryczne Ryszarda Kapuścinskiego
Uczelnia: Uniwersytet Śląski Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Zakład Literatury Współczesnej
praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marian Kisiel , 2009

Pobierz pdf (700 KB)


Autor: Beata Plaskowska

Temat: „Odnaleźć sens w szczelinach…Wyjaśnianie świata w Imperium Ryszarda Kapuścińskiego”
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Pokrzywniaka w Instytucie Filologii Polskiej

Pobierz pdf (527 KB)


Autor: Joanna Bilska

Temat: Reporter i jego warsztat. Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego w oczach autora oraz teoretyków i praktyków reportażu.

Uczelnia: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ WE WROCŁAWIU Wydział Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Kariny Stasiuk

Pobierz pdf (761 KB)


Autor: Katarzyna Potaczek

Temat:Recepcja „Cesarza” Ryszarda Kapuścińskiego w szkole średniej.

Uczelnia:Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Jedlińskiego

Pobierz pdf (459 KB)


Autor: Monika Leśna

Temat:Heterogeniczność kulturowa w reportaSowej twórczości Ryszarda Kapuścińskiego

Uczelnia:Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Praca magisterska napisana pod kier. dra Wojciecha Wielopolskiego w Instytucie Filologii Polskiej

Pobierz pdf (455 KB)


Autor: Barbara Musiał

Temat:LITERATURA BEZ FIKCJI. CESARZ RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO – KSIĄŻKA O TYRANII.
Praca magisterska napisana
w Zakładzie Badań nad Życiem Literackim
Doby Staropolskiej Uniwersytetu Łódzkiego
pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. M. Wichowej
Pobierz pdf (590KB)


Autor: Łukasz Pilip

Temat: Kapuścińskiego romans z rzeczywistością.
Esej dotyczący wystawy zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego pt „Imperium” , jaka odbyła się w Warszawskiej Zachęcie.
Pobierz pdf (800KB)


Autor: Karina Cierocka

Temat: Afryka w oczach reportera. Struktura reportażu na przykładzie „Wojny futbolowej” Ryszarda Kapuścińskiego.
Praca licencjacka wykonana w Zakładzie Języka Mediów pod kierunkiem dra Dominika Chomika.
Pobierz pdf