Zestawienie recenzji prasowych książki „Heban”

• 1998 Wprost nr 49 s.118-9 Dzieło życia. Recenzja Halina Zaworska.

• 1998 Gazeta Wyborcza nr 281 s.14-15 Recenzja Piotr Bratkowski.

• 1998 Dziennik Polski nr 296 Pasja świata. Recenzja K. Maćkowski.

• 1998 Rzeczpospolita nr 301 dod.II Afryka rozpoznana. Recenzja Ewa Szumańska.

• 1998 Gazeta Wyborcza 1.12 Afryka, czyli co? Recenzja S. Bratkowski.

• 1998 Wprost 6.12 Dzieło życia. Recenzja Halina Zaworska.

• 1998 Rzeczpospolita 24-27.12 Poszukiwany Ryszard Kapuściński. Recenzja A. Kwiecień.

• 1998 Gazeta Wyborcza 24-27.12 Polowanie na Kapuścińskiego. Recenzja Wojciech Jagielski.

• 1999 Literatura na Świecie nr 1/2 s.380-83 Wyklęta część ziemi. Recenzja Marcin Kula.

• 1999 Nowe Książki nr 2 s. 20 Dotykanie kresu. Recenzja Michał Jagiełło.

• 1999 Konteksty nr 3 s.65-67 Recenzja Jacek Olędzki.

• 1999 Res Publica Nowa nr 3 s.63-65 Afryka, której nie ma … Recenzja Beata Nowacka.

• 1999 Znak nr 3 s.139-45 Czytanie kontynentu. Recenzja Leszek Szaruga.

• 1999 Twórczość nr 3 s.107-9 Skrzywdzony kontynent. Recenzja Leszek Bugajski.

• 1999 Odra nr 4 s.114-15 Recenzja Mariusz Urbanek.

• 1999 Dekada Literacka nr 11/12 s. 17 Nike honoris causa. Recenzja Michał Hanczakowski.

• 1999 Magazyn Literacki nr 19 s.59 Recenzja Krzysztof Masłoń.

• 1999 Tygodnik Powszechny nr 37 s.12 Tłumacz człowieka. Recenzja Michał Nawrocki.

• 1999 Africana Bulletin nr 47 s. 162-67 Recenzja Michał Dobroczyński [po angielsku].

• 1999 Express Wieczorny 8.01 Przebój w czarnym kolorze. Recenzja P. Pokora.

• 1999 Nowa Trybuna Opolska 30-31.01 Afryka istnieje. Recenzja Krzysztof Ogiolda.

• 1999 The Warsaw Voice 3.10 The Phenomenon of Heban. Recenzja po angielsku – Magdalena Kuydowicz.

• 2000 Kwartalnik Artystyczny nr 1 s. 190-94 Heban. Recenzja Jerzy Jarzębski.

• 2000 Nowy Dziennik 15.12 Wyprawa w gląb. Recenzja Zygmunt Ziątka.

• 2001 Akcent nr 1/2 s. 269-76 Ludzie hebanowi – reporter przeciw stereotypom językowym . Recenzja Aneta Wysocka.

• 2001 Akant nr 7 s.38 Recenzja Michał Krzemkowski.

„Heban” – prawda o marzeniach i ich spełnieniu. Autor: Sławomir Lepak (praca licealisty 2000 rok)

• 2001 Helena Zaworska o Hebanie.