Spis odcinków „Gdyby cała Afryka” ukazujących się w prasie

Reportaże zamieszczone w „Gdyby cała Afryka” ukazywały się również w tygodniku „Polityka”.

• 1963 nr 12 s.7 Parlament obraduje. Tanganika.
• 1963 nr 29, 30 Afryka przy okrągłym stole. [konferencja szefów rządów w Addis Abebie].
• 1963 nr 34, 35 Afryka przy okrągłym stole: Jedność to proces tworzenia. Jedność czy wielkość.
• 1963 nr 37, 38 Afryka przy okrągłym stole: Rewolucjoniości i reformatorzy. Dialog.
• 1964 nr 1 s.10 „Ons Staad”. Republika Południowej Afryki.
• 1964 nr 6 s.7 Kościół i partia. Republika Południowej Afryki.
• 1965 nr 33 Algieria zakrywa twarz.
• 1966 nr 6, 7 Nigeria w dniu zamachu. Nigeria po zamachu: Housa Yarubo.