Rusza nabór do 15. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, przyznawanej za najlepszy reportaż literacki.

Do połowy stycznia wydawnictwa mogą zgłaszać książki wydane w 2023 roku.

Wiosną 2024 roku jury pod przewodnictwem Katarzyny Surmiak-Domańskiej wybierze dziesiątkę nominowanych, a następnie piątkę książek-finalistek, spośród których wyłoniony zostanie najlepszy reportaż. Do ubiegłorocznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego zgłoszone zostały 143 książki, z czego 97 napisali polscy autorzy i autorki, pozostałe 36 było tłumaczeniami z języków obcych. Laureatką Nagrody została w ubiegłym roku Anna Goc, autorka książki „Głusza”. 

Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego ustanowiła w 2010 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Wyróżniane i nagradzane są książki reporterskie, opisujące najważniejsze zjawiska społeczne i problemy współczesnego świata, a także pogłębiające wiedzę o  innych kulturach i dialogu międzykulturowym. 

Zgłaszanie książek do Nagrody
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15 stycznia 2024 r. dowolnej liczby tytułów wydanych w roku 2023. Uwaga: każda książka musi być nadesłana w sześciu egzemplarzach.

Przesyłki należy kierować na adres 
Biuro Kultury
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Regulamin dopuszcza zgłaszanie wersji elektronicznych książek. Należy je przesyłać na następujące adresy: nagrodakapuscinskiego@gmail.commprzewozniak@um.warszawa.pl.