Wroczyński o Kapuścińskim

Autor:Informacyjna Agencja Radiowa
Źródło:Informacyjna Agencja Radiowa

Odszedł król reportażu. Tak o zmarłym Ryszardzie Kapuścińskim mówi
doktor Tomasz Wroczyński. Historyk literatury tłumaczy, że Kapuściński
stworzył własną szkołę pisarstwa reportażowego. Co podkreśla – w jego
pracach jest wiele refleksji na temat powinności pisarza czy miejsca
reportażu w kulturze. „Po Melchiorze Wańkowiczu Kapuściński był
najwybitniejszym przedstawicielem tego gatunku” – uważa Wroczyński.

Historyk literatury tłumaczy, że pisarstwo Kapuścińskiego jest
niezwykle wiarygodne, bo dokumentował własne doświadczenia. Nie opisywał
bowiem niczego, czego by sam nie widział i nie przeżył.

Wroczyński podkreśla, że Kapuściński jak nikt inny opisywał
totalitaryzm, być może dlatego, że pochodził z państwa totalitarnego.
Jak tłumaczy książki Kapuścińskiego poświęcone bezwzględności,
okrucieństwu, przemocy systemów totalitarnych są głęboką diagnozą tego
czym było i jest dwudziestowieczne zniewolenie.

Ryszard Kapuściński napisał ponad 20 książek, które zostały
przetłumaczone na 25 języków. Krytycy na całym świecie podkreślają
doskonałą umiejętność syntezy, uniwersalność i ponadczasowy charakter
kwestii poruszanych przez polskiego pisarza.