Busz po polsku – spis wydań

Wydanie I
Rok wydania: 1962
Nakład : 7 000 egzemplarzy
Cena: 8 zł

Wydanie II
Rok wydania: 1975
Nakład: 20 000 egzemplarzy
Cena: 14 zł
Seria: Biblioteka Literatury Faktu XXX-lecia

Wydanie III
Rok wydania: 1979/80
Nakład: 40 000 egzemplarzy
Cena: 20 zł
Uwagi: 1979 – druk ukończono w 1980

Wydanie IV
Rok wydania: 1988
Nakład: 30 000 egzemplarzy
Seria: t.4 „Wrzenie świata”

Wydanie V
Rok wydania: 1990
Nakład: 50 000 egzemplarzy
Seria: t.4 „Wrzenie świata”

Spis treści:

1. Wymarsz piątej kolumny.
2. Daleko.
3. Ocalony na tratwie.
4. Piątek pod Grunwaldem.
5. Reklama pasty do zębów.
6. Wydma.
7. Partery.
8. Bez adresu.
9. Wielki rzut.
10. Lamus.
11. Spokojna głowa gapy.
12. Danka.
13. Nikt nie odejdzie.
14. Sztywny.
15. Drzewa przeciw nam.
16. Busz po polsku.

W zbiorze „Wrzenie świata” umieszczono dodatkowy, otwierający tom tekst Kapuścińskiego pt. „Ćwiczenia pamięci”.