Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego czeka na młodych reporterów

Do 6 listopada przyjmowane są zgłoszenia do konkursu o stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy, ufundowanego, zgodnie z wolą patrona, z części honorariów z jego książek.

„Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów. Tę jego wolę teraz wypełniamy, ogłaszając pierwszy konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego” – piszą organizatorzy konkursu.

Oficjalnym fundatorem przedsięwzięcia jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, wdowę po zmarłym pisarzu, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł rocznie.

Zgodnie z regulaminem uczestnikami programu stypendialnego mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 35 roku życia. Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium.

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez kapitułę, w której znaleźli się: Alicja Kapuścińska, Hanna Krall, Elżbieta Sawicka, Małgorzata Szejnert, Wojciech Jagielski oraz Mariusz Szczygieł. Wyniki konkursu na stypendium ogłoszone zostaną w styczniu 2012 r., w piątą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

autor: PAP
http://wyborcza.pl/1,91446,10458129,Po_raz_pierwszy_zostanie_przyznane_stypendium_im_.html