Ryszard Kapuściński będzie patronem Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie

W uroczystości odsłonięcia upamiętniającej związki Mistrza z Pawłowem wzięła udział jego żona Alicja Kapuścińska (fot. Jacek Barczyński)
W uroczystości odsłonięcia upamiętniającej związki Mistrza z Pawłowem wzięła udział jego żona Alicja Kapuścińska (fot. Jacek Barczyński)

GOK w Pawłowie otrzyma imię Ryszarda Kapuścińskiego. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Polsce nosząca imię wielkiego pisarza.

Uroczysta sesja Rady Gminy Rejowiec Fabryczny, podczas której podjęta będzie uchwała w tej sprawie została zwołana na piątek. Nadanie imienia GOK w Pawłowie będzie najważniejszym punktem dwudniowego, V Zlotu Miłośników Twórczości Ryszarda Kapuścińskiego – „Kapumaniacy”. Impreza zaczyna się w czwartek.

Dlaczego w Pawłowie? – To tutaj przed wojną 7-letni wówczas Rysio spędzał z matkę wakacje u swojego wujka Józefa Edwarda Bobka, który pracował w Urzędzie Gminy Pawłów – mówi Tadeusz Boniecki, pomysłodawca i organizator zjazdów Kapumaniaków. – Stąd też rozpoczęła się wędrówka pisarza po świecie, bo w Pawłowie zastał go wybuch wojny. Stąd uciekał do rodzinnego Pińska. Wędrówka w tłumie przerażonych uchodźców i widok zniszczeń były końcem jego spokojnego dzieciństwa.

Do tej pory Pawłów znany był przede wszystkim z garncarstwa i bednarstwa. Od kilku lat ta osada zaczyna być dostrzegana także na literackiej mapie kraju. A wszystko to dzięki Ryszardowi Kapuścińskiemu i jego piewcy, Bonieckiemu. Udało mu się namówić gospodarzy gminy do organizowania zlotów miłośników twórczości mistrza. – Mieszkańcy naszej osady mogą być dumni, że ma ona związki z tak wybitnym pisarzem – mówi Andrzej Kosz, kierownik GOK. – Staramy się je kultywować, aby twórczością tego wielkiego mistrza słowa zainteresować jak najwięcej osób, w tym dzieci i młodzież.

Na co dzień o związkach Kapuścińskiego z Pawłowem przypomina tablica pamiątkowa odsłonięta podczas III Zlotu Kapumaniaków na budynku GOK. Już od piątku na szyldzie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie pojawi się dopisek, że jest to placówka imienia Ryszarda Kapuścińskiego.

Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, www.gokpawlow.pl