21 marca o godz. 12.00 w salach Zamku Lubelskiego zostanie otwarta wystawa fotografii Ryszarda Kapuścińskiego „Zmierzch imperium”

21 marca o godz. 12.00 w salach Zamku Lubelskiego zostanie otwarta wystawa fotografii Ryszarda Kapuścińskiego „Zmierzch imperium”.

Wprowadzenie do wystawy
Prezentowane fotografie to jedynie niewielka część zbioru, liczącego około 1000 negatywów, zrobionych przez Ryszarda Kapuścińskiego podczas podróży po byłym ZSRR. I zaledwie dziesiąta część jego archiwum fotograficznego, bo fotografowanie było wielką pasją autora „Cesarza”, którego twórczość fotograficzna jest praktycznie nieznana.
48 fotografii powstało w latach 1989-1991, w okresie narastającej gorączki politycznej oraz buntu, które zachwiały radzieckim Imperium i doprowadziły do jego upadku.
Dwie fotografie – w 1979 roku, podczas pierwszej podróży do rodzinnego Pińska.
Te zdjęcia to zatrzymane w fotograficznym kadrze życie Imperium. Swoisty dziennik z przebytych ponad 60 tysięcy kilometrów po republikach byłego ZSRR, którego finałem była wielka demonstracja zwycięstwa w Moskwie, w sierpniu 1991 roku, po nieudanym puczu. I narodziny nowej Rosji, na kilka miesięcy przed tym, zanim Imperium zniknęło z mapy.