Zmarł Ryszard Kapuściński

Autor:TVN 24
Źródło:TVN 24

– Staram się zrozumieć to, co się dzieje – tak Ryszard Kapuściński odpowiadał na pytanie „czym się zajmuje”.

Ryszard Kapuściński był reporterem, dziennikarzem i jednym z
najbardziej cenionych i najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. Od
lat wymieniano go jako jednego z najpoważniejszych kandydatów do Nagrody
Nobla.

Ryszard Kapuściński urodził się 4 marca 1932 roku w Pińsku na Polesiu
(dzisiejsza Białoruś). Karierę dziennikarską rozpoczął w „Sztandarze
Młodych”. W 1956 otrzymał pierwszą nagrodę – Złoty Krzyż Zasługi.
Odszedł z gazety w 1958 roku po odwołaniu jej redakcji za poparcie dla
krytycznego wobec władzy tygodnika „Po Prostu”. Przeniósł się do
„Polityki”. Od 1962 roku pracował dla PAP jako stały korespondent
zagraniczny w Afryce, Ameryce Południowej i Azji.

Reportaże z podróży po Polsce rozsławiły nazwisko Kapuścińskiego.
Prawdziwą sławę przyniosły mu jednak relacje z ogarniętego wojną domową
Konga. Podróż do Afryki rozbudziła jego zamiłowania reporterskie. Do
powrotu z Afryki zmusił go zły stan zdrowia. Zachorował na gruźlicę i
malaryczne zapalenie opon mózgowych. W 1967 r. znalazł się w szpitalu w
Warszawie. Po rekonwalescencji powrócił do redakcji Polskiej Agencji
Prasowej. Pracował jako korespondent tej agencji na Kaukazie i w Azji.

Od początku lat 80. Kapuściński poświęcił się pisarstwu. Został wybrany
„Dziennikarzem Wieku” przez swych kolegów w plebiscycie miesięcznika
„Press”. Otrzymał tytuł doktor honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Łącznie zdobył ponad 40
nagród i wyróżnień. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Do
jego najbardziej znanych książek należą: „Cesarz”, „Heban”, „Wojna
Futbolowa” i seria „Lapidarium”.

Ryszard Kapuściński był gościem magazynu „24 godziny” 16.10.2006 r. Z pisarzem rozmawiała Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Zdaniem Ryszarda Kapuścińskiego, kultura gwarantuje życie
społeczeństwu, a kultura i literatura istnieją dzięki językowi. –
Obecnie toczy się walka o język – poeci powinni go uratować, gdyż media
język zubażają. Poezja to dbałość czystość języka – stwierdził
publicysta. – Jeśli nie ma dialogu, każdy mówi o czym innym, monologuje –
wtedy język zamiera. Pisarz jest tłumaczem kultur. Walka o język – to
jest walka o kulturę; gdy ginie język, ginie też kultura.

Według Kapuścińskiego, ludzie zapominają, że spór pomiędzy kulturą
islamu i Zachodu trwa nie od 11 września, ale od VII w. – Muzułmanie w
ogóle mają poczucie krzywdy, marginalizacji – zauważył Kapuściński. –
Jeśli kultura nie znajdzie jakiejś płaszczyzny porozumienia, jeśli nie
będzie dialogu między kulturami, ludzkość nie przetrwa. Nagromadzone
poczucie odrzucenia będzie przeradzać się w różne formy agresji.

Zdaniem publicysty, budowanie dialogu jest m.in. zadaniem mediów. –
Jeżeli wiemy, że istnieje taka kultura, która źle znosi wszelkie
karykatury, zniekształcenia, to należy takich rzeczy unikać, gdyż one
niczemu nie służą.

– Dzisiejszego świata nie da się opisać w całości, ale we fragmentach
tak – uważa Kapuściński. – Współczesny świat można porównać do dwóch
rzek. Pierwsza – to jest rzeka unifikacji, rzeka globalizacji – jej nurt
wyznaczają wspólne standardy. W przeciwną stronę płynie druga rzeka –
to rzeka tożsamości, jej istotą jest zachowanie tradycji, w ten sposób
człowiek może wyrazić swoją osobowość. Rzeka tożsamości jest przeciwna
rzece globalizacji. Konflikt między tymi dwoma rzekami wyznacza nasz
świat. Spór, dialog, konflikt pomiędzy tymi dwoma wartościami – to jest
istota tego świata.