Zestawienie recenzji prasowych książki „Wojna futbolowa”

• 1978 Kultura nr 49 s.8 Ogromniejący świat Kapuścińskiego. Recenzja Wojciech Giełżyński.

• 1978 Jantar nr 50 s.10 Recenzja Joanna Miśniakiewicz.

• 1979 Kontynenty nr 1 s.28 A jednak Izmael płynie dalej. Recenzja Jerzy Chociłowski.

• 1979 Argumenty nr 2 s.14 Zawód reporter. Recenzja T. Zółciński.

• 1979 Przemiany nr 3 Jak opowiadać? Recenzja Stanisław Rams.

• 1979 Merkuriusz nr 3 s.21 Recenzja Joanna Sikorzanka.

• 1979 Kontrasty nr 4 s.54-55 Świat na stadionnie. Recenzja Andrzej W. Pawluczuk.

• 1979 Ekspress Poznański nr 4 s.5-6 Recenzja J. Ankudowicz.

• 1979 Prawo i Życie nr 4 s.17 Recenzja R. Modzelewski.

• 1979 Nasza Trybuna nr 4 s.5 Recenzja Id.

• 1979 Życie Literackie nr 7 s.6 Izmael płynie dalej .Recenzja Zbigniew Bauer.

• 1979 Polityka nr 9 s.8 Na własnej skórze. Recenzja Michał Radgowski.

• 1979 Czas nr 10 s.29 Recenzja Marzena Woźniak.

• 1979 Życie Warszawy nr 12 Smak reporterskiej przygody. Recenzja Beata Sowińska.

• 1979 Walka Młodych nr 15 s.26 Recenzja Andrzej Pstrowski.

• 1979 Zielony Sztandar nr 17 Wojna futbolowa. Recenzja Zygmunt Wójcik.

• 1979 Politechnik nr 20 s.7 Recenzja Teresa Dąbrowska.

• 1979 Sztandar Ludu nr 21 s.5 Recenzja Stanisław Jodaczak.

• 1986 Twórczość Robotników nr 20 s.10 Recenzja Z. Kmieciński.

• 1986 Echo Krakowa nr 142 s.3 Recenzja B.Rogatko.

• 1986 Słowo Ludu nr 219 s.5 Recenzja G.Kozera.

• 1991 Świat Literacki nr 1 Wojna futbolowa. Recenzja.