Spis recenzji prasowych „Lapidarium IV”

• 2001 Kwartalnik Artystyczny nr 1 s. 175-8 Recenzja Grzegorz Kalinowski.

• 2001 Warsztaty Polonistyczne nr 2 s.97-98 Moje lektury. Recenzja Edward Kula.

• 2001 Nowe Książki nr 3 s. 9-10 Wszystkie strony „vanitas”. Recenzja Zbigniew Bauer.

• 2001 Nowy Dziennik 12.01 Krótkie teksty do długiego czytania. Recenzja Marka Kusiba.