Spis recenzji prasowych książki „Lapidarium V”

• 2002 Polityka nr 46 16.11 Pesymizm pozorny. Recenzja Mariusz Czubajs.

• 2002 Tygodnik Powszechny nr 47 „Lapidarium” część piąta. Recenzja

• 2003 Kwartalnik Artystyczny nr 1 s.140-43 Lapidarium V. Recenzja Grzegorz Kalinowski.

• 2003 Nowe Książki nr 2 s.30 Z bliska i daleka. Recenzja Piotr Śliwiński.

• 2003 Twórczość nr 7/8 s.182-5 Recenzja Zbigniew Bauer.

• 2003 Tygodnik Powszechny nr 7/8 s.218-21 Recenzja Mieczysław Orski.

Inne recenzje:

Piotr Huniewicz źródło: www.informer.bajo.pl

Anna Pytlowany www.dziennik.com