Spis recenzji prasowych „Autoportret reportera”

• 2003 „Gazeta Wyborcza” 2003-10-01 s.14 Recenzja Autoportret reportera. Mariusz Szczygieł.

• 2003 Newsweek Polska nr 21 W labiryncie stulecia. Recenzja Wiesław Kot.

• 2003 Newsweek Polska nr 39 Reporter czasów postmodernizmu. Recenzja Piotr Bratkowski.

• 2003 Gazeta Wyborcza 26.09 Nowa książka Kapuścińskiego. Recenzja Wojciecha Pelowskiego.

• 2003 Rzeczpospolita 29.09 Pisanie to wieczny początek. Recenzja Bartosza Marzec.

• 2004 Nowe Książki nr 1 Trudno znać się na wszystkim. Recenzja Jerzego Rohozińskiego