Podróże Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. Archiwalne nagrania.

Dotarliśmy do już mocno archiwalnego materiału Video jaki został zarejestrowany podczas III-go Światowego Kongresu Tłumaczy
Literatury Polskiej, 19-23 czerwca 2013 Kraków.

Materiał zawiera 19 krótkich nagrań video przedstawiających sylwetki 19 tłumaczy literatury polskiej. Zachęcamy Państwa do obejrzenia tych wyjątkowych nagrań. To właśnie tłumacze (często niedoceniani i niezauważeni) promują naszą literaturę na całym świecie. Warto obejrzeć!

Nagrania dostępne są pod adresem.

https://www.youtube.com/channel/UCvMsRGAELdEJ2QbsjuAu0dQ/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0

 

Informacje przesłał Adam Kajzer.