Pierwsza edycja Nagrody PAP im. Kapuścińskiego rozstrzygnięta

Jerzy Haszczyński i Michał Żakowski zostali laureatami pierwszej edycji Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego dla autorów informacji – zarówno tekstów jak i relacji radiowych czy telewizyjnych. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie.

W środowym posiedzeniu kapituły nagrody pod przewodnictwem Jerzego Paciorkowskiego brali udział: Alicja Kapuścińska, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Janusz Adamowski, Stefan Bratkowski, Mirosław Ikonowicz, Michał Kobosko, Maciej Wierzyński, Maria Wiernikowska, Piotr Gabryel i Bogusław Chrabota. Przyznano nagrody w dwóch z trzech kategorii przewidzianych w regulaminie nagrody – tekstowej i dźwiękowej. W trzeciej kategorii – materiały wideo – jury zdecydowało się nie wyłaniać w tym roku laureata.

W kategorii tekstowej nagrodzono Jerzego Haszczyńskiego za tekst „Jemeńska szkoła dżihadu” opublikowany w „Rzeczpospolitej” z 23 stycznia 2010 roku. To reportaż z najsłabiej rozwiniętego, najbardziej konserwatywnego z państw arabskich, które powoli zamienia się w nowe epicentrum terroryzmu. Inne nominowane do nagrody teksty to „Władcy Nieba” Igora T. Miecika („Newsweek”) oraz „Pięć mitów polskiej biedy” Artura Włodarskiego („Gazeta Wyborcza”).

Nagrodzony materiał radiowy „Ateny – kasy fiskalne” Michała Żakowskiego z Redakcji Aktualności I Programu Polskiego Radia przestawia sytuację w ogarniętej kryzysem Grecji, gdzie zwykli obywatele nie do końca zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Buntują się przeciwko obowiązkowi stosowania kas fiskalnych, nie rozumiejąc istoty problemów, przed którymi stoją. Do nagrody nominowano też materiały „Agnieszka” Andrzeja Andrzejewskiego (Radio Wrocław) oraz „Odciski z religii” Piotra Słowińskiego (Radio Wrocław i Regionalny Tygodnik Informacyjny).

Na każdego z laureatów czeka 20 tys. zł ufundowanych przez sponsora – firmę Samsung. Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana będzie co roku autorom najbardziej rzetelnych, obiektywnych i poprawnych warsztatowo informacji – zarówno tekstów, jak i relacji radiowych oraz telewizyjnych. Polska Agencja Prasowa ustanowiła tę nagrodę, aby promować wartości bliskie i Agencji i patronowi wyróżnienia: obiektywizm, rzetelność oraz dociekliwość.

Patron nagrody – Ryszard Kapuściński, który 14 lat przepracował w PAP, był pierwszym dziennikarzem, którego twórczość trafiła do noblowskich rankingów, wyżej jednak od doktoratów honoris causa i nagród literackich cenił sobie skromny tytuł reportera. Kapuściński uważał, że dziennikarstwo jest misją i powołaniem, a informacja ma w sobie niekiedy moc zmieniania świata.

Wśród kryteriów, wedle których oceniane są materiały zgłaszane do nagrody, ważne miejsce zajmuje rzetelność rozumiana, jako umiejętność oddzielania informacji od opinii i komentarzy, tak by czytelnik, radiosłuchacz, telewidz mógł bez trudu rozpoznać, co jest faktem, a co interpretacją i oceną oraz – w przypadku tematów kontrowersyjnych – mógł zapoznać się ze wszystkimi stanowiskami, przedstawionymi w sposób bezstronny.

Oceniana jest także wartość informacyjna relacji – podanie w sposób komunikatywny informacji opartych na wiarygodnych i sprawdzonych źródłach, ale też ujęcie w szerszym kontekście przedstawianych faktów. Innym kryterium oceny są walory warsztatowe: jakość stylu i języka bądź warsztatu filmowego czy radiowego, czytelność sformułowań, logika wywodu oraz zwięzłość, bez pomijania istotnych dla tematu okoliczności.

Więcej o nagrodzie PAP

źródło: PAP