Nowe prace magisterskie

Zapraszamy do lektury nowych prac magisterskich poświęconych twórczości Ryszarda Kapuścińskiego.

Autor: Barbara Musiał

Temat:LITERATURA BEZ FIKCJI. CESARZ RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO – KSIĄŻKA O TYRANII.

Praca magisterska napisana

w Zakładzie Badań nad Życiem Literackim

Doby Staropolskiej Uniwersytetu Łódzkiego

pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. M. Wichowej

Pobierz pdf (590KB)

Autor: Rafał Smoleń

Temat:Pisarz-partyzant, czyli krótki szkic o zabijaniu.

Pobierz pdf (160KB)