Nowe książki poświęcone twórczości Ryszarda Kapuścińskiego

Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek
„Literatura „non-fiction”. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim”
(na stronie streszczenie w pdf po polsku, angielsku i włosku; będzie
dostępna za darmo po sprzedaniu nakładu):
http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/6531?language=en

 

Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, trans. Silvano De Fanti
„Ryszard Kapuściński. Biografia di uno scrittore”:
http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/4471?language=en

Poza tym:

Książka Kunce „Antropologia punktów: rozważania przy tekstach Ryszarda
Kapuścińskiego” jest już dostępna (Śląska Biblioteka Cyfrowa) za darmo
w pdf: http://goo.gl/e1Yfjq

 

Dorota Sumińska – „Żyć z…, żyć dla…” Rozmowa z Alicją Kapuścińską (PDF)
A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S (FOLIA
LITTERARIA POLONICA 13, 2010):
http://goo.gl/Qbi7Pu

 

Opracował: Adam Kajzer