„Notes”. Spis wydań.

Wydanie I
Rok wydania: 1986
Nakład: 5 000 egzemplarzy
Cena: 120 zł
Seria: Biblioteka Literatury Faktu

Wydanie II
Rok wydania: 1988
Nakład: 30 000 egzemplarzy
Seria: t.4 „Wrzenie świata”

Wydanie III
Rok wydania: 1990
Nakład: 50 000 egzemplarzy
Seria: t.4 „Wrzenie świata”

Spis treści:

• Pustynia Tatarów.
• Notes.
• Ekologia.
• Język.
• Rzeźbiarz z Ashanti.
• Na wystawie „Fotografia chłopów polskich do 1944”.
• Świat dla zielonych.
• (… kiedy obmyślają …)
• Chmura.
• (I nie zostało mi nic…)
• (Przetrwa ten…)
• (Musisz się mierzyć…)
• Poeta Arnold Słucki na Nowym Świecie.
• Poeci.
• (Już wyglądam siebie…)
• (Siedzą…)
• (Spójrz na różę…)
• (Już wyglądam siebie…)
• Sen.
• (Kiedy wchodzą…)
• (Nasi umarli…)
• Rozmowa z J.
• (Jogin Ramamurti…)
• (Puste miejsce?…)
• (Profesor Kant)
• Zapis pewnej idei.
• (Opuściły mnie siły…)
• (Starszy pan…)
• Wybór.
• (Znaleźć słowo trafne…)
• (Dlaczego…)