„Cesarz” po chińsku

W Ambasadzie RP w Pekinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem profesor Wu Lan, która przełożyła na język chiński „Cesarza” Ryszarda Kapuścińskiego. W uroczystości wziął udział ambasador RP w Chinach Taduesz Chomicki, wybitni tłumacze polskiej literatury, przedstawiciele chińskich środowisk wydawczniczych, studenci wydziału polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych oraz chińskie i polskie media. To już druga książka Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie profestor Wu Lan. W 2009 roku w chińskich księgarniach ukazały się „Podróże z Herodotem”. Tłumaczka podkreśliła, że obiektywne spojrzenie Kapuścińskiego na Afrykę, świadczy o otwartości Polaków na inne kultury. Teraz profesor Wu Lan planuje przetłumaczyć kolejną książkę wybitnego polskiego reportera „Imperium”. Po konferencji prasowej, profesor Wu Lan podpisywała „Cesarza” obecnym w Ambasadzie czytelnikom.