20 tysięcy jeszcze do wzięcia.

Kapituła Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego postanowiła przedłużyć do 30 czerwca 2011 roku termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Kapituła przypomina, że nagroda ta przyznawana będzie dziennikarzom za opublikowane w mediach teksty, dźwięki lub wideo o charakterze informacyjnym.

Zwycięzca każdej z trzech kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana polskim dziennikarzom za obiektywizm, rzetelność, poprawność językową, dociekliwość oraz szybkość przekazu informacji.

Kategorie

materiał tekstowy
materiał dźwiękowy
materiał wideo

Zwycięzca każdej z trzech kategorii otrzyma 20 tys. złotych. Kandydatury należy zgłaszać do 30 czerwca 2011 roku.

Kapituła nagrody

Regulamin  nagrody

Karta zgłoszenia