12. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścinskiego.

Ryszard Kapuściński (4 marca 1932 – 23 stycznia 2007)

„Czy pisanie może cokolwiek zmienić? Tak. Głęboko w to wierzę. Bez tej wiary nie umiałbym, nie mógłbym pisać. Oczywiście jestem świadom wszelkich ograniczeń, jakie stawiają nam okoliczności, sytuacje, historia i czas. Toteż moja wiara, aczkolwiek głęboka, nie jest absolutna, nie jest ślepa.

Na czym polega główne ograniczenie? Na tym, że pisanie rzadko tylko, w wyjątkowych wypadkach, wpływa na ludzi i na bieg historii bezpośrednio, radykalnie i natychmiast. Oddziaływanie słowa pisanego jest raczej pośrednie, a może być nawet na pierwszy rzut oka, w pierwszej chwili niewidoczne, nieodczuwalne. Potrzeba bowiem czasu, aby dotarło ono do świadomości odbiorcy, czasu, aby zaczęło tę świadomość formować, zmieniać i dopiero tą okrężną drogą wpływać później na nasze decyzje, postawy i czyny.

Aby pisanie mogło coś zmienić, o tym decydują nie tyle autorzy, ile przede wszystkim odbiorcy, czytelnicy, ich wrażliwość i zaufanie do słowa, ich gotowość i chęć, aby na otrzymane słowo zareagować, odpowiedzieć. Znaczenie ma także kontekst, w jakim to słowo pada i jest odbierane, atmosfera otoczenia, klimat czasu, stan panującej kultury. Są to często okoliczności mogące osłabić, a nawet zniweczyć wartość i siłę rzeczy pisanej, a na które autor – twórca tekstu – nie ma większego wpływu.

A jednak mimo tej przeszkody i bariery jestem pewien, że pisanie może zmieniać, i to zmieniać wiele. Mówię to na podstawie doświadczenia licznych moich kolegów, którzy ryzykowali życie, a niekiedy życie to oddawali, aby pracą swoją i pisaniem nie tylko po prostu informować o tym, co się na świecie dzieje, ale aby tą informacją właśnie zmieniać zastaną rzeczywistość, demaskować zło, uzdrawiać sytuację, czynić świat bardziej ludzkim. (…)”

Fragment wystąpienia Ryszarda Kapuścińskiego na międzynarodowym festiwalu „Głosy z całego świata”, Nowy Jork, kwiecień 2005
Źródło: http://wyborcza.pl/1,153803,3871534.html
[Tekst został opublikowany w ostatniej książce Ryszarda Kapuścińskiego „Lapidarium VI” wydanej 11 maja 2007 roku nakładem wyd. Czytelnik]


Fot. „Ryszard Kapuściński. Fotobiografia”, koncepcja, wybór tekstów i opracowanie graficzne Maciej Sadowski, wyd. VEDA, Warszawa 2013, s. 237

źródło:

Ryszard Kapuściński (4 marca 1932 – 23 stycznia 2007)„Czy pisanie może cokolwiek zmienić? Tak. Głęboko w to wierzę….

Opublikowany przez Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki Wtorek, 22 stycznia 2019