Zgłoszenia do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (5 edycja)

kapuscinski_baner

 

Tylko do 15 stycznia 2014 roku (włącznie, decyduje data stempla pocztowego) można zgłaszać reportaże literackie wydane w roku minionym.

Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, także autorzy opublikowanych książek.

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki wydanej w 2013 roku należy przesłać na adres:

Biuro Kultury UM st. Warszawy
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
– imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).
Mile widziane uzasadnienia zgłoszenia.

Szczegóły i regulamin Nagrody (w pliku do pobrania):

http://www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski,1,712.html?locale=pl_PL

Uwaga! Od 5. edycji Nagrody zmienił się zapis dotyczący zgłoszeń przekładów reportaży (paragraf 1., punkt 4. Regulaminu Nagrody). Z udziału w Konkursie zostały wykluczone książki, które z nieuzasadnionych powodów są przekładane z języka zapośredniczonego (najczęściej angielskiego), a nie z języka oryginału, co powinno stanowić żelazna zasadę.
Teraz punkt 4 paragrafu 1 Regulaminu Nagrody brzmi następująco:

„Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę reporterską opublikowaną w języku polskim w poprzednim roku kalendarzowym. Do danej edycji Konkursu można zgłaszać tylko pierwsze wydania książek, które ukazały się w Polsce między 1 stycznia
a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Konkursu. Jeśli zgłoszona książka jest przekładem, powinien to być przekład z oryginału. Jury może – w przypadkach wyjątkowych, po zapoznaniu się z pisemnym wyjaśnieniem wydawnictwa – dopuścić
do Konkursu książkę przełożoną z innego języka niż oryginalny.”

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Nagrody – Bożena Dudko, kom. 607 310 445, e-mail: bozena.dudko@agora.pl