Zgłoszenia do 11. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki

Do 15 stycznia 2020 r. można nadsyłać zgłoszenia do 11. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.

Książki do konkursu może zgłaszać każdy: także autorzy, tłumacze czy czytelnicy.
Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (ten wymóg dotyczy zgłoszeń nadsyłanych przez wydawców), która jest reportażem literackim (tylko pierwsze wydania autorów żyjących, zarówno reportażu, jak i przekładu), opublikowanej w 2019 roku w Polsce i po polsku, należy przesłać na adres:

Biuro Kultury m.st. Warszawy
pl. Bankowy 2 (piętro 23)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
– imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).
Mile widziane są uzasadnienia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2020 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda Kapuścińskiego przyznawana jest w dwóch kategoriach: za reportaż roku i za najlepszy przekład reportażu.
Zarówno laureaci, jak i finaliści Konkursu w obu kategoriach otrzymują nagrody pieniężne. Od 10. edycji jest to 100 tys. zł dla autora reportażu roku, a 20 tys. zł dla autora najlepszego przekładu. Finaliści otrzymują: 5 tys. zł – autorzy reportaży, 2 tys. zł – autorzy przekładów.

Szczegóły i regulamin Nagrody (w pliku do pobrania) znajduje się TUTAJ.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Jury – Bożena Dudko
e-mail: bozena.dudko@agora.pl