Książę Haakon o rozwoju i godności ludzkiej w ramach cyklu „Wykładów Kapuścińskiego” 8 grudnia 2011

W ramach cyklu „Wykładów Kapuścińskiego” 8 grudnia 2011 r. książę Norwegii Haakon wygłosi wykład „Rozwój i godność ludzka” na Uniwersytecie Warszawskim.

Uniwersytet Warszawski, Komisja Europejska oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zapraszają na wykład Koronowanego Księcia Norwegii Haakona pod tytułem „Rozwój i godność ludzka”.

Wykład jest częścią inicjatywy „Wykładów Kapuścińskiego”, wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W ramach „Wykładów” zorganizowano do tej pory 32 wydarzenia na uniwersytetach Unii Europejskiej, promujące wiedzę o rozwoju i pomocy rozwojowej. Eksperci z dziedziny polityki rozwojowej przybliżają tę tematykę studentom i szerszej publiczności. Do tej pory, od 2009 r., w „Wykładach Kapuścińskiego” wzięli udziałm.in. Jerzy Buzek, Paul Collier, Francois Bourguignon, Dirk Messner, Simon Maxwell, Carol Lancaster, Eveline Herfkens, Kemal Dervis, Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva.

Książe Haakon został mianowany Ambasadorem Dobrej Woli UNDP w 2003 roku. Jest zaangażowany w upowszechnianie wiedzy na temat pomocy rozwojowej oraz poprawę skuteczności tej pomocy. W ramach wykonywania swojej funkcji Ambasadora wizytował projekty rozwojowe m. in. w Mongolii, Sierra Leone, Gwatemali i w Nepalu. Podczas wykładu w Warszawie Książe Haakon podejmie pytanie, w jaki sposób każdy może włączyć się w ochronę godności ludzkiej i walkę z biedą na świecie. Na podstawie swoich wizyt w krajach rozwijających się przedstawi wnioski na temat niezbędnych działań dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – zobowiązania wszystkich państw członkowski ONZ do znaczącej poprawy jakości życia w krajach rozwijających się. Wykład Księcia Haakona zapowiada Europejskie Dni Rozwoju, które odbędą się w Warszawie w dniach 15-16 grudnia 2011 r. z hasłem przewodnim „Rozwój i Demokracja”.

8 grudnia 2011 r., godz. 10:00, wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona).


Uniwersytet Warszawski, Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielsko-polskie.