Zgłoszenia do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki tylko do 15 stycznia 2017

Książki zgłoszone do 8. edycji Nagrody (stan na 13 grudnia 2016) fot. Bożena Dudko
Książki zgłoszone do 8. edycji Nagrody (stan na 13 grudnia 2016)
fot. Bożena Dudko

Tylko do końca tygodnia (do 15 stycznia 2017 – decyduje data stempla pocztowego) można zgłaszać książki do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. W tym roku będzie je oceniać jury pod przewodnictwem Olgi Stanisławskiej, w składzie: Mariusz Kalinowski, Katarzyna Nowak, Elżbieta Sawicka i Tadeusz Sobolewski.

Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, także autorzy książek.

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (tylko pierwsze wydania autorów żyjących) wydanej w 2016 roku należy przesłać na adres (uwaga! BK zmieniło siedzibę):

Biuro Kultury Miasta st. W-wa
pl. Bankowy 2 (pokój 236)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
– imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Mile widziane uzasadnienia zgłoszenia.

Szczegóły i regulamin Nagrody (w pliku do pobrania):

http://www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski,1,8400.html?locale=pl_PL

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Nagrody – Bożena Dudko
e-mail: bozena.dudko@agora.pl