Zestawienie recenzji prasowych „Z Afryki”

2000 Magazyn Literacki nr 11 Ryszard Kapuściński. Z Afryki. Recenzja Łukasz Gołębiewski.

• 2000 Rzeczpospolita nr 244 18.10 Otwarty ślad.

• 2000 Życie , dnia 09.12.2000 , Monika Gołąb

• 2000 Gazeta Wyborcza 19.10 s.10 Kapuściński debiutuje. Recenzja Roman Pawłowski.

• 2001 Nowe Książki nr 1 s.45 Reporter fotografem. Recenzja Maciej Łubieński.

• 2001 Polityka 6.02 Oko Afryki. Recenzja Maja Wolny.

• 2001 Nowy Dziennik 9.02 Afryka z ludzką twarzą. Recenzja Marka Kusiba.

• 2001 Foto Kurier nr 6 Z Afryki – Ryszard Kapuściński Recenzja Wojciech Tuszko.

• 2001 Dziennik Zachodni 1.08 Kapuściński i nie tylko.

• 2002 Gazeta Wyborcza, Duży Format z 26.06.2002,Jarosław Mikołajewski