Zestawienie recenzji prasowych książki „Wrzenie świata”

• 1988 Życie Warszawy nr 303 s.5 Recenzja K. Pysiak.

• 1989 Świat Książki nr 1 s.4-5 Recenzja Bogdan Klukowski.

• 1989 Tygodnik Kulturalny nr 4 Korespondent wojenny. Recenzja Zbigniew Szopiński.

• 1989 Trybuna Opolska nr 9 s.4 Recenzja Maria Chodynicka.

• 1989 Tygodnik Kulturalny nr 14 s.12 Recenzja Zbigniew Szopiński.