Zestawienie recenzji prasowych książki „Cesarz”

• 1979 Nowe Książki nr 2 s.60-62 Cesarz to miał fajne życie. Recenzja Wojciech Giełżyński.

• 1979 Opole nr 5 s.24-25 Władza albo o sztuce uwodzenia. Recenzja Jolanta Kasprowicz.

• 1979 Nowe Książki nr 5 s.65-66 Nie dopieszczony bestseller. Recenzja Agata Fałnowa.

• 1979 Zwierciadło nr 5 s.21 Recenzja Mieczysław Machnicki.

• 1979 Radar nr 5 s.24-25 „Cesarz” uniwersalny. Recenzja Andrzej Szulc.

• 1979 Twórczość nr 6 s.106-10 Saskie ostatki cesarza. Recenzja Małgorzata Szpakowska.

• 1979 Literatura nr 9 s.14 Traktat o upadaniu. Recenzja Andrzej W. Pawluczuk.

• 1979 Tygodnik Kulturalny nr 10 s.11 Rozbieranie cesarza. Recenzja Andrzej Zwaniecki.

• 1979 Profile nr 12 s.27 Nowości polskiego reportażu. Recenzja Jagienka Wilczak.

• 1979 Czas nr 12 s.28 Portret władzy. Recenzja Marzena Woźniak.

• 1979 Kierunki nr 12 s.11 Cesarz, czyli wielka inercja. Recenzja Janusz Zatorski.

• 1979 Sztandar Młodych nr 21 s.4 Recenzja Bogdan Maciejewski.

• 1979 Kamena nr 25 s.1 Recenzja Z. Mikulski.

• 1979 Kurier Polski nr 54 s.5 Recenzja Cesary Leżeński.

• 1979 Nasza Trybuna nr 60 s.5 Recenzja Mat.

• 1979 Gazeta Lubuska nr 61 s.3 Recenzja Danuta Piekarska.

• 1979 Dziennik Zachodni nr 63 s.4 Mechanizm jednowładztwa. Recenzja Antoni Domański.

• 1979 Głos Pomorza nr 66 s.5 Recenzja Andrzej Borycki.

• 1979 Głos Wielkopolski nr 72 s.7 Recenzja Eugeniusz Paukszta.

• 1979 Głos Wielkopolski nr 83 s.7 Recenzja Id.

• 1979 Echo Krakowa nr 88 s.4 Recenzja Tadeusz Nyczek.

• 1979 Sztandar Młodych nr 227 s.4 Recenzja Jerzy Chłopecki.

• 1979 Życie Literackie nr 7 s.6 Izmael płynie dalej .Recenzja Zbigniew Bauer.

• 1980 Wiadomości Elbląskie nr 7 s.15 Recenzja Ewa Borkowska.

• 1980 Kierunki nr 25 s.10 Zapamiętane. Cesarz. Recenzja Zdzisław Umiński.

• 1981 Wiadomości Elbląskie nr 7 s.15 Recenzja Ewa Borkowska.

• 1981 Wiadomości nr 12 Z czego się śmiejecie. Recenzja Haak J.

• 1981 Kultura nr 28 s.15 Recenzja Marcin Kula.

• 1981 Gazeta Krakowska nr 102 s.3 Recenzja Wiktor Osiatyński.

• 1983 Radar nr 39 s.17 Dlaczego świat czyta „Cesarza”? Recenzja Jacek Waloch.

• 1985 Tygodnik Powszechny nr 14 s.9 Recenzja M.E.Cybulski.

• 1985 Polityka nr 20 s.7 Stara sztuka pisania. Recenzja Adam Krzemiński.

• 1985 Tygodnik Kulturalny nr 47 s.4 Recenzja G.Kulesza.

• 1987 Tygodnik Powszechny nr 46 Co po Cesarzu? Recenzja E. Berberyusz.

• 1987 Życie Warszawy nr 258 „Cesarz” z przejściami. Recenzja T. Szankiewicz-Podhorecki.

• 2002 BEATA NOWACKA, MAG REPORTAŻU,”GAZETA WYBORCZA”, 26 CZERWCA 2002

• 2005 Newsweek Polska Biblioteka Myśli – 235 książek stulecia. Nr 20/2005

NAJNOWSZE RECENZJE

• 2004 Gazeta Wyborcza. nr 268(4779)Traktat o władzy, czyli „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego. Autor: Artur Domosławski
• 2000 Cesarz – czyli pamflet totalitaryzmu. Autor: Maciej Skórczewski