Wystawa o Ryszardzie Kapuścińskim w Toronto

Wystawa o Ryszardzie Kapuścińskim, zatytułowana „Poeta Reportażu. Ryszard Kapuściński 1932-2007”, została otwarta w tym tygodniu w ratuszu w Toronto.

Na wystawie są zdjęcia zrobione przez samego Kapuścińskiego, a na nich ludzie, o których pisał w swoich reportażach. Zdjęciom towarzyszą cytaty z kolejnych książek. Z czasu, kiedy Kapuściński pracował w Polskiej Agencji Prasowej, pochodzi np. kopia jednego z biuletynów specjalnych PAP, dostępnych wówczas tylko dla ograniczonego kręgu odbiorców. Pokazywany na wystawie biuletyn nosi numer 5190 i jest datowany na 27 czerwca 1962 r. – jedną z części biuletynu był reportaż Kapuścińskiego z Dar es-Salaam o ruchu antykolonialnym w Mozambiku. Artykuły Kapuścińskiego, które trafiały do biuletynów specjalnych PAP w latach 1962 – 1966, zostały zebrane w 1969 r. w książce „Gdyby cała Afryka”.

Jest też część z wierszami Kapuścińskiego i jego własnym wyjaśnieniem, dlaczego pisał wiersze. Są poza tym zdjęcia zrobione Kapuścińskiemu, także zdjęcia z Toronto z 1996 r. (m.in. przed domem, gdzie mieszkał Ernest Hemingway w latach 1920 – 1921). Wystawie towarzyszą wyjaśnienia, które książki były tłumaczone, na jakie języki, jak odnosili się do nich znani w Ameryce Północnej pisarze (w tym jedna z najbardziej znanych kanadyjskich pisarek Margaret Atwood) i politolodzy.

Otwarciu wystawy w Toronto towarzyszył film o Kapuścińskim „Druga Arka Noego” w reżyserii Piotra Załuskiego oraz sesja o polskim pisarzu, poprowadzona przez prof. Tamarę Trojanowską, kierującą programem języka i literatury polskiej na University of Toronto oraz dr Dianę Kuprel z wydziału humanistyki Uniwersytetu (która tłumaczyła opis wystawy na angielski i jest tłumaczką poezji Kapuścińskiego na angielski). Profesor Trojanowska przypomniała m.in. zainteresowanie Kapuścińskiego poezją i wskazała na poetyckie źródła jego pisarstwa – stąd zresztą tytuł wystawy.

Kapuściński był w Toronto w grudniu 1996 r., kiedy odbierał nagrodę Fundacji im. Turzańskich za 1995 rok. Wyrażał wówczas swoje zafascynowanie wielokulturowoścą Kanady i wskazywał na możliwość wymiany w takim społeczeństwie, a nie konfrontacji. Dr Kuprel podkreśliła, że Kapuściński postrzegał się jako „tłumacz kultur”.

Ze strony polskiego konsulatu w Toronto wystawę otworzył oficjalnie konsul generalny Marek Ciesielczuk, który przypomniał olbrzymie zainteresowanie Kapuścińskiego Afryką, wyjątkowo aktualne w świetle obecnych wydarzeń politycznych.

„Poeta Reportażu” to wystawa przygotowana na zamówienie Instytutu Książki na Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie w 2007 r. Licencję na tę wystawę zakupiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Kanadzie, poza Toronto, wystawa będzie też prezentowana m.in. w Winnipeg (Manitoba).

Z Toronto Anna Lach

Źródło: PAP