Woźniakowski: twórczość Kapuścińskiego przetrwa

Autor:Gazeta Wyborcza
Źródło:Gazeta Wyborcza

Zdaniem prezesa Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak” Henryka
Woźniakowskiego, twórczość zmarłego we wtorek Ryszarda Kapuścińskiego
przetrwa w literaturze, ponieważ stworzył on osobny rodzaj pisarstwa,
oparty na łatwości dotarcia do drugiego człowieka i umiejętności
szerokiej syntezy.
„Jestem przekonany, że twórczość Kapuścińskiego przetrwa w naszej
literaturze, bo wprowadził on nowy ton do polskiego piśmiennictwa,
stworzył nowy gatunek, osobny rodzaj pisarstwa” – powiedział PAP Henryk
Woźniakowski.

Jak wyjaśnił, „wiązał się on ze szczególnym sposobem kontaktowania się z
innymi, z łatwością dialogu i umiejętnością dotarcia do drugiego
człowieka, a jednocześnie odczytania tego, co w człowieku jest
najważniejsze i pokazania tego w kontekście rzeczywistości bardzo
rozległej”.

W „Znaku” ukazały się w ostatnim czasie: „Autoportret reportera” (2003)
– książka składająca się z wypowiedzi Kapuścińskiego, poświęconych
m.in. samej podróży, metodzie tworzenia, a także funkcji mediów
publicznych; „Podróże z Herodotem” (2004); oraz „Ten Inny” (2006) –
książka będąca zbiorem wykładów wygłoszonych przez Kapuścińskiego w
Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, na Uniwersytecie Jagiellońskim z
okazji przyznania tytułu doktora honoris causa, w Wyższej Szkole
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz podczas Międzynarodowego
Sympozjum Pisarzy w Grazu.

Jak poinformował Woźniakowski, planowane były następne publikacje, w
tym m.in. wybór wywiadów z zagranicznymi dziennikarzami, które nie były
publikowane w Polsce, i książka będąca swoistym powrotem autora do
krainy lat dziecinnych – o Polesiu.

Ryszard Kapuściński zmarł we wtorek w Warszawie, w wieku 74 lat.