Wakacyjna Akademia Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. Edycja IV – rok 2012

1) Czwarta edycja WARRK trwać będzie od 1 lipca (inauguracja) do 15 lipca br. włącznie (wyjazd uczestników), a jej siedzibą jest Siennica Różana.

2) Organizatorem naukowym Wakacyjnej Akademii Reportażu im. R. Kapuścińskiego (w skrócie WARRK) jest Wydział Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej we współdziałaniu z Wydziałem Humanistycznym tej uczelni.

3) Honorowym Rektorem Akademii jest Pani dr Alicja Kapuścińska. Patronem Akademii jest Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski. Pełnomocnikiem Rektora ds. Akademii jest prof. dr hab. Krzysztof Stępnik.

4) Spodziewamy się, że tak jak w latach poprzednich Patronat Honorowy nad Akademią obejmie Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.

5) Zajęcia przewidziane programem Akademii prowadzili będą wybitni reportażyści, pracownicy naukowi i „warsztatowcy” (zob. www.kapuscinski.umcs.lublin.pl). Szczegółowy program zajęć (tematy, daty, godziny) zamieścimy na naszej stronie internetowej przed końcem maja.

6) W tym roku Akademię ubarwiać będą: Zespół kierowany przez Elenę Rutkowską ze spektaklem pt. „Cygańskie czary” i Traditional Jazz Revival, kierowany przez Andrzeja Mazura.

7) Podczas Akademii czynna będzie wystawa fotografii Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Upadek imperium” (inwariant wystawy z warszawskiej Zachęty).

8) Wzorem roku ubiegłego ukaże się „ARRK-a” (od: Akademia Reportażu Ryszarda Kapuścińskiego), czyli zbiór reportaży, wywiadów, tekstów eseistycznych i komentarzy napisanych przez słuchaczy Akademii. Po raz pierwszy zrealizowany zostanie program „Siennica Różana online  – portal o wsi i Akademii”.

9) Z Siennicą Różaną łączą się dwa wielkie nazwiska: Mikołaja Reja i Mikołaja Siennickiego (więcej na:www.kapuscinski.umcs.lublin.pl – Dlaczego Siennica Różana?).

10) Organizatorzy zapewniają wszystko, w tym bardzo dobre wyżywienie, zakwaterowanie, napoje i samochody na wyjazdy w teren (dokumentacja tematów).

11) Gospodarzami Akademii są: Urząd Gminy w Siennicy Różanej, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

12) Zespół organizacyjny czwartej edycji Akademii pracuje w składzie: Agnieszka Góra, Agnieszka Janiak, Karolina Przesmycka i Franciszek Piątkowski – koordynator programowy i organizacyjny (tel. 504267379 i 530834292).

13) Nasz adres mailowy: akademia.reportazu@poczta.umcs.lublin.pl

14) Aneks: z tekstu zamieszczonego w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, największym piśmie polonijnym w świecie: „Za stolicę polskiej Piosenki uważane jest Opole, za zimową stolicę Polski – Zakopane. Ostatnio przybyła nowa – reportażu. Stała się nią Siennica Różana”.

Franciszek Piątkowski