Ryszard Kapuściński 1932-2017 in memoriam.

21 stycznia 2017 redakcja 0

Mar­cin Zdu­nik pod­czas Wie­czoru poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w 10. rocz­nicę Jego śmierci zagra I Suitę G-dur BWV 1007 na wio­lon­czelę solo Johanna Seba­stiana Bacha Zapra­szamy w nie­dzielę (22 […]