Są pieniądze na remont domku Ryszarda Kapuścińskiego, powstanie w nim centrum reportażu.

W domkach fińskich na Polu Mokotowskim powstanie centrum reportażu. W jednym z nich po wojnie mieszkał Ryszard Kapuściński. Na dzisiejszej sesji (13 maja) Rada m.st. Warszawy przyznała dwa miliony złotych na ich gruntowny remont.

Ryszard Kapuściński to postać nietuzinkowa, wybitny reportażysta, pisarz i publicysta. Do dziś jest wzorem dla wielu autorów. W jednym z fińskich domków na Polu Mokotowskim spędził lata swojej młodości. Tu dorastał, spacerował i rozmyślał, upamiętnia to ścieżka jego imienia. Jej zwieńczeniem będzie planowane od lat centrum reportażu, miejsce otwarte na inicjatywy kulturalne i społeczne – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Decyzję popierają Rene Maisner, córka pisarza i żona – Alicja Kapuścińska. Chciałybyśmy, jako spadkobierczynie wyrazić nasze gorące i entuzjastyczne poparcie dla inicjatywy Rady Miasta i Prezydenta Warszawy. Deklarujemy chęć współpracy przy rewitalizacji miejsca, z którym Ryszard Kapuściński był przez wiele lat związany, i do którego zawsze chętnie powracał – napisały.

Cieszę się, że domek Kapuścińskiego będzie służył miastu i środowisku twórczemu, jako miejsce wydarzeń, ciekawych projektów i programów literackich, edukacyjnych i animacyjnych. Także drugi domek – po gruntownym remoncie – będzie służył jako miejsce wydarzeń kulturalnych –  zapewnia zastępca prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

Domki fińskie (podobne jak na Jazdowie)  to pozostałość 160 podobnych chatek, podarowanych Warszawie w 1945 przez ZSRR. Są w Gminnej Ewidencji Zabytków, a ich remont został przewidziany w  projekcie modernizacji parku, którego założenia powstały w konsultacjach społecznych w 2016 r.

Modernizacja Pola Mokotowskiego to duży projekt, obejmujący kompleksowe zmiany jednego z największych parków w Warszawie. Cieszę się, że udało się pozyskać środki na jego istotny element, czyli stworzenie miejsca aktywności kulturalnej i społecznej oraz podkreślenie związku tego terenu z polską szkołą reportażu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka-koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

W domkach planowane są również międzynarodowe programy dla twórczyń i twórców literatury. Obok nich powstanie ogród społecznościowy i kameralna scena plenerowa.