Ryszard Kapuściński patronem polskiej szkoły w Pińsku na Białorusi

Polska szkoła w Pińsku na Białorusi otrzymała imię Ryszarda Kapuścińskiego. Pińsk jest rodzinnym miastem pisarza.

Inicjatywa nadania patrona szkole wyszła od Polaków mieszkających na Białorusi – powiedziała Bożena Dudko, sekretarz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Przypomniała, że pisarz zawsze pamiętał o Pińsku, przyjeżdżał tam i wspomagał założenie 10 lat temu polskiej szkoły niedzielnej. Przysłał także – zachowany w archiwum szkoły – list, w którym wyrażał radość z powstania szkoły. „Myślę więc, że jeżeli postanowiono, że szkoła ma mieć patrona, to jest bardzo naturalne, że jest nim Ryszard Kapuściński” – dodała sekretarz Nagrody.

Bożena Dudko przypomina, że pamięć o Ryszardzie Kapuścińskim w Pińsku jest bardzo żywa. W 2007 roku, po śmierci pisarza, na jego rodzinnym domu odsłonięto tablicę pamiątkową. Napisy na tablicy są w dwóch językach: polskim i białoruskim. (IAR, oprac. js)

źródło: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/ciekawostki/id/80681