Ryszard Kapuściński – obywatel Pińska i świata.

Książnica Pomorska wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź” zainauguruje 28 lutego 2017 o godz. 12.00 doroczny Tydzień Kresowy w Szczecinie. Rozpocznie go wystawą związaną z Ryszardem Kapuścińskim (1932-2007), dla którego krainą dzieciństwa było Polesie i  Pińsk – jedno  z miast na Kresach II Rzeczypospolitej – dziś w granicach Białorusi.
W tym roku przypada 85. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, poety, eseisty, wybitnego dziennikarza, mistrza reportażu, znanego w całym świecie – jego książki przełożono na kilkadziesiąt języków. Na wystawie, prócz zgromadzonych w Książnicy Pomorskiej publikacji tego autora, prezentowane będą plansze syntetyzujące biografię i rozliczne podróże Ryszarda Kapuścińskiego. Zwiedzający będą mogli obejrzeć dokumenty z archiwum domowego rodziny Kapuścińskich sprowadzone specjalnie na tę wystawę. Ekspozycja  będzie prezentowana do 31 marca.