Rusza IV edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

Do 30 września można nadsyłać zgłoszenia do IV edycji Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawanej autorom informacji – zarówno tekstów, jak i relacji radiowych czy telewizyjnych, a także zdjęć. Laureatów poznamy w grudniu.

W obecnej, czwartej edycji nagrody, oceniane będą materiały i zdjęcia opublikowane od początku września 2013 roku do końca września 2014 roku.

Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana jest autorom najbardziej rzetelnych, obiektywnych i poprawnych warsztatowo informacji – zarówno tekstów, jak i relacji radiowych oraz telewizyjnych. Polska Agencja Prasowa ustanowiła cztery lata temu tę nagrodę, aby promować wartości bliskie i Agencji, i patronowi wyróżnienia: obiektywizm, rzetelność oraz dociekliwość. Ryszard Kapuściński, który 14 lat pracował w PAP, był pierwszym dziennikarzem, którego twórczość trafiła do noblowskich rankingów, wyżej jednak od doktoratów honoris causa i nagród literackich cenił sobie skromny tytuł reportera. Kapuściński uważał, że dziennikarstwo jest misją i powołaniem, a informacja ma w sobie niekiedy moc zmieniania świata.

Wśród kryteriów, wedle których oceniane są zgłoszone do Nagrody relacje, ważne miejsce zajmuje rzetelność rozumiana jako umiejętność oddzielania informacji od opinii i komentarzy, tak by czytelnik, radiosłuchacz, telewidz mógł bez trudu rozpoznać, co jest faktem, a co interpretacją i oceną oraz – w przypadku tematów kontrowersyjnych – mógł zapoznać się ze wszystkimi stanowiskami, przedstawionymi w sposób bezstronny.

Oceniana jest też wartość informacyjna relacji – podanie w sposób komunikatywny informacji opartych na wiarygodnych i sprawdzonych źródłach, ale też ujęcie w szerszym kontekście przedstawianych faktów. Innym kryterium oceny są walory warsztatowe: jakość stylu i języka bądź warsztatu filmowego czy radiowego, czytelność sformułowań, logika wywodu oraz zwięzłość, bez pomijania istotnych dla tematu okoliczności.

Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana jest co roku. Na każdego z laureatów czeka 20 tys. zł. W jury nagrody zasiadają: Alicja Kapuścińska, Janusz Adamowski, Stefan Bratkowski, Anna Brzezińska-Skarżyńska, Bogusław Chrabota, Piotr Gabryel, Mirosław Ikonowicz, Wojciech Jagielski, Michał Kobosko, Jan Miodek, Maciej Mrozowski, Henryk Samsonowicz, Maria Wiernikowska i Maciej Wierzyński. Tegorocznej IV edycji przewodniczyć będzie Lidia Sobańska członek Zarządu Polskiej Agencji Prasowej.

W zeszłorocznej III edycji nagrody jej laureatami zostali: Witold Szabłowski za materiał „Dom pełen Ukraińców”, opublikowany w „Gazecie Wyborczej”, Jakub Kamiński za fotoreportaż „Strefa Gazy, strefa grozy”, opublikowany w książce pt. „Prawo do wody”, Wojciech Królikowski za reportaż „W oku Boga” nadany w TVP Katowice oraz Mikołaj Lizut za materiał „Dzieci dzieci”, nadany w Radiu Roxy.

Laureatów Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego poznamy w grudniu.

źródło: PAP