„Ocalić od zapomnienia” – wyniki powiatowego konkursu na reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego

Uroczystym wręczeniem nagród zakończyła się trzecia edycja powiatowego konkursu im. Ryszarda Kapuścińskiego pn. „Ocalić od zapomnienia”. Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu aleksandrowskiego nadesłali łącznie 32 prace w których zmierzyli się z trudną sztuką pisania reportażu.

Laureaci i wyróżnieni odebrali nagrody rzeczowe i dyplomy z rąk wdowy po Ryszardzie Kapuścińskim, pani Alicji Kapuścińskiej. Jury przyznało GRAND PRIX konkursu uczennicy III klasy Gimnazjum w  Zespole Szkół w Brudnowie – Justynie Lasocie za pracę pt. „Śmierć nie jest dla mnie”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27 maja 2012r. w Galerii Pod Dachem Nieba w Ciechocinku. Poniżej zamieszczamy obszerny protokół z prac jury autorstwa Pani Klary Drobniewskiej.

Konkurs zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka we współpracy z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A. i Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA Z DNIA 21 MAJA 2012 R.
JURY KONKURSU IM. RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO
NA REPORTAŻ Z POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
PN. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Jury Konkursu im. Ryszarda Kapuścińskiego na reportaż z powiatu aleksandrowskiego pn. „Ocalić od zapomnienia” obradowało w dniu 21 maja br. w składzie:
1. Klara Drobniewska – przewodnicząca
2. Jadwiga Pietrusa – członek
3. Marcin Strych – członek
4. Iwona Twardowska – członek
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie przybyłych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przypomnienie Regulaminu Konkursu im. Ryszarda Kapuścińskiego na reportaż z powiatu aleksandrowskiego pn. „Ocalić od zapomnienia”.
3. Krótka informacja statystyczna o pracach, które wpłynęły na konkurs.
4. Odczytywanie i analizowanie prac oraz ich wstępna ocena.
5. Weryfikacja stanowiska.
6. Ustalenie końcowego wyniku konkursu.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Przewodnicząca jury Klara Drobniewska powitała przybyłych i otworzyła obrady. Stwierdziwszy quorum przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Po raz pierwszy w obradach uczestniczył przedstawiciel Starostwa Aleksandrowskiego, które w tym roku jest współorganizatorem konkursu. Tym przedstawicielem był pan Marcin Strych.
Ad 2. Prowadząca przypomniała członkom jury treść regulaminu, wg którego będą obradować, a który był przesłany do szkół i z którym wcześniej zapoznawali się też jurorzy.
Ad 3. Następnie przewodnicząca poinformowała, że w kwietniu skierowała do 15 placówek z terenu powiatu aleksandrowskiego zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie. Na zaproszenie odpowiedziało sześć szkół: jedna średnia: Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechocinku i pięć gimnazjów: z Ciechocinka, Nieszawy, Stawek, Bądkowa i Brudnowa. Z wymienionych szkół wpłynęły na konkurs trzydzieści dwie prace napisane przez trzydziestu sześciu uczniów – regulamin dopuszczał bowiem tworzenie dwuosobowych zespołów redakcyjnych. Łatwo więc wyliczyć, że cztery konkursowe reportaże to prace zespołowe.
Ad 4. Jury zapoznało się ze wszystkimi pracami. Nie każda jednak spełniała wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu, np. nie określała, co ma być ocalone od zapomnienia albo mówiła o sprawach czy osobach niezwiązanych z naszym powiatem. Wśród czytanych prac znalazły się też takie, które zawierały błędy rzeczowe; niestety, także kompozycyjne i składniowe oraz fleksyjne; obniżały one w sposób znaczący wartość pracy. Było też kilka prac niespełniających cech reportażu. Większość jednak to prace wartościowe i ciekawe. Wszystkie dostarczają bogatego materiału do przyszłych badań i działań. Cieszy fakt, że młodzi ludzie są tak wnikliwymi i wrażliwymi obserwatorami. W nadesłanych reportażach proponowali „ocalić od zapomnienia” tak znanych jak i nieznanych ludzi. Szczególnie pielęgnowanie pamięci o osobach, które nie weszły i nie wejdą do historii powszechnej jest bardzo cenne. Wzrusza nas taka postawa młodych reporterów. Przyszli być może mistrzowie dziennikarskiego pióra proponują „ocalić od zapomnienia” też historyczne, często niszczejące obiekty, urokliwe miejsca, ludowe obrzędy. Przedstawione nam prace to wart przeanalizowania materiał, który powinien posłużyć wypracowaniu planu naprawczego wielu zabytków naszego powiatu, pomóc wskrzesić pamięć o zjawiskach już zapomnianych lub odchodzących w przeszłość, zaniechanych.
Komisja oceniała prace zgodnie z przyjętymi kryteriami podanymi również we wspomnianym regulaminie.  Ze względu na dużą w tym roku liczbę uczestników konkursu jury postanowiło przyznać Grand Prix oraz nagrody za zdobycie miejsc od pierwszego do piątego.
Ad 5. Po dyskusji i wnikliwej analizie prac jury ustaliło swoje stanowisko: przyznało Grand Prix, dwie nagrody za zajęcie pierwszego, trzy drugiego, cztery trzeciego, jedną czwartego, dwie piątego miejsca oraz sześć wyróżnień. Jurorzy zdecydowali też, że do autorów nienagrodzonych prac skierują podziękowanie za udział w konkursie.
Ad 6.
Wyróżnienia otrzymują 

1. Krystian Kujawa z Gimnazjum w Nieszawie za pracę pt. „Siostry serafitki w Nieszawie – kult s. Małgorzaty Łucji Szewczyk”.
2. Katarzyna Majewska z Publicznego Gimnazjum im. Marii Danilewicz – Zielińskiej w Stawkach za pracę pt. „Aspirant z listy wywozowej”.
3. Joanna Piasecka z Publicznego Gimnazjum im. Marii Danilewicz – Zielińskiej w Stawkach za pracę pt. „Maria Danilewicz – Zielińska – patronka z pasją”.
4. Adam Strzelewicz z Gimnazjum w Nieszawie za pracę pt. „Liceum Ogólnokształcące w Nieszawie – dawniej i dziś”.
5. Monika Szudzik z Gimnazjum w Nieszawie za pracę pt. „Zwyczaje wielkanocne w mojej rodzinie i na Kujawach”.
6. Dominika Urbańska z Publicznego Gimnazjum im. Marii Danilewicz – Zielińskiej w Stawkach za pracę pt. „On widział początki Aleksandrowa”.

 

V miejsce zdobyły:
1. Anna Pietrzyk z Gimnazjum w Nieszawie za pracę pt. „Tradycje strażackie w mojej rodzinie”.
2. Natalia Pluskota z Gimnazjum w Nieszawie za pracę pt. „Zwyczaj chodzenia z „kozą” na Kujawach”.

 

IV miejsce jury przyznało:
1. Roksanie Drążkowskiej, uczennicy klasy I gimnazjum z Zespołu Szkół w Brudnowie za pracę pt. „Kościół w Przypuście”.

 

Laureatki III miejsca to:
1. Joanna Litwin z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku za pracę o niszczejącym ciechocińskim basenie termalno – solankowym.
2.  Aleksandra Ochocińska z Gimnazjum w Nieszawie za pracę pt. „Tradycje myśliwskie w mojej rodzinie”.
3. Katarzyna Ulaszewska z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku za pracę pt. „Ocalić od zapomnienia, czyli ciechocińskie cztery „Łazienki” okiem młodego mieszkańca”.
4. Maja Żuchowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku za pracę „Koza”.

 

Zdobywczynie II miejsca to:
1. Anna Czyżewska z Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Bądkowie za pracę pt. „Z bądkowskiego stadionu na Foro Olimpico”.
2. Marta Dawidowicz, Agnieszka Jarzyna z Publicznego Gimnazjum im. Marii Danilewicz – Zielińskiej w Stawkach za pracę pt. „Na ratunek zapomnianym miejscom”.
3. Paulina Królikowska z Publicznego Gimnazjum im. Marii Danilewicz – Zielińskiej w Stawkach za pracę pt. „99 lat jak parę chwil…”
I miejsce zdobyły:
1. Aleksandra Kowalska z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku za pracę „Inność drażni jednakowość”.
2. Emilia Przybysz z Publicznego Gimnazjum im. Marii Danilewicz – Zielińskiej w Stawkach za pracę pt. „Zapomniany przez Boga i ludzi”.
GRAND PRIX OTRZYMAŁA JUSTYNA LASOTA, UCZENNICA III KLASY GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BRUDNOWIE ZA PRACĘ „ŚMIERĆ NIE JEST DLA MNIE”.

 

Ponadto jury postanowiło uhonorować dyplomami nauczycielki, które sprawowały opiekę nad uczestnikami konkursu; są to panie:
1. mgr Dorota Matynia z LO w Ciechocinku,
2. mgr mgr Kamilla Bolewicka, Agnieszka Racka, Ewa Rogozińska i Wiesława Wiśniewska z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku,
3. mgr Halina Dondalska z Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Bądkowie,
4. mgr Anna Stanek z Publicznego Gimnazjum im. Marii Danilewicz – Zielińskiej w Stawkach,
5. mgr mgr Monika Berkowska i Dorota Kaszuba z Zespołu Szkól w Brudnowie,
6. mgr Beata Belter z Gimnazjum w Nieszawie;
… które przygotowały do konkursu największą liczbę uczniów i których podopieczni zdobyli najwięcej nagród; to panie:
1. mgr Anna Stanek z Publicznego Gimnazjum im. Marii Danilewicz – Zielińskiej w Stawkach, która przygotowała do konkursu dziewięć uczennic, które przedstawiły osiem prac; z nich nagrodzono i wyróżniono sześć;
2. mgr Beata Belter z Gimnazjum w Nieszawie – przygotowała sześcioro uczniów, którzy przedstawili sześć prac, każda z nich otrzymała nagrodę lub wyróżnienie.
Nauczycielki, których podopieczni zdobyli najwyższe nagrody, to panie:
1. mgr Anna Stanek, jej uczennice zdobyły jedną pierwszą, dwie drugie nagrody i trzy wyróżnienia;
2. mgr Dorota Kaszuba ( dwie uczennice – obie zdobyły nagrody: Grand Prix i czwartą )
3. mgr Dorota Matynia, obie jej uczennice zdobyły nagrody: pierwszą i trzecią;
4. mgr Halina Dondalska, przygotowała jedną uczennicę, która zdobyła drugą nagrodę;
5. mgr Agnieszka Racka – przygotowała jedną uczennicę, która zdobyła trzecie miejsce;
6. mgr Wiesława Wiśniewska – przygotowała dwie uczennice, jedna z nich zajęła trzecie miejsce;
7. mgr Beata Belter – jej uczniowie przedstawili sześć prac: jedna otrzymała trzecią, dwie piątą nagrodę, trzy – wyróżniono.
Ad 7. Organizatorzy wyrażają wdzięczność i składają podziękowanie dyrektorom szkół: LO w Ciechocinku, gimnazjów w Ciechocinku, Nieszawie, Stawkach, Bądkowie i Brudnowie za zainteresowanie uczniów naszym konkursem.
Prowadząca podziękowała jurorom za pełną zaangażowania pracę, po czym zamknęła posiedzenie.

 

 

Ciechocinek, 21 maja 2012 r.