Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki – zgłoszenia za 2016 rok.

Zgłoś swojego faworyta do ósmej edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2016 opublikowany w języku polskim.

Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, również autorzy i tłumacze książek, do 15 stycznia 2017 roku.

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (tylko pierwsze wydania autorów żyjących) wydanej w 2016 roku w Polsce i po polsku należy przesłać na nowy adres Biura Kultury Miasta st. Warszawa:

Biuro Kultury Miasta st. W-wa
pl. Bankowy 2 (piętro 23, pokój 236)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko autora,
  • tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
  • imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Mile widziane uzasadnienie zgłoszenia.

Szczegóły i regulamin Nagrody

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Nagrody – Bożena Dudko
e-mail: bozena.dudko@agora.pl