Konkurs edukacyjny inspirowany książką Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w corocznym Konkursie edukacyjnym inspirowanym wybranymi dziełami Ryszarda Kapuścińskiego. Konkurs towarzyszy Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

Tegoroczna edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie, odwołuje się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury i biblioteki. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną bądź dostarczenie przez uczestnika Formularza Zgłoszeniowego (do pobrania poniżej oraz w sekretariacie Konkursu) oraz pracy reporterskiej lub materiału inspirowanego książką „Busz po polsku” autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi ona mieć charakter dokumentalny. Więcej informacji o Konkursie znajduje się w Regulaminie, który dostępny jest do pobrania poniżej oraz w sekretariacie Konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej i Stołeczną Redakcję „Gazety Wyborczej” (Agora SA), przy współpracy Biura Edukacji m.st. Warszawa.

Dodatkowe informacje:

  • Termin składania / nadsyłania prac upływa 21 lutego 2016 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).
  • Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 3 marca 2016 r. podczas konferencji prasowej poświęconej VII Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.
  • Wręczenie nagród odbędzie się 4 marca 2016 r. podczas uroczystości upamiętniającej rocznicę urodzin Ryszarda Kapuścińskiego ( Kino Atlantic, ul. Chmielna 33)
  • Praca wraz z Formularzem zgłoszeniowym powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres info@scek.pllub dostarczona osobiście w wersji papierowej/na nośniku (płyta CD lub DVD), do sekretariatu konkursu: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, pokój 117.

 

Więcej informacji o konkursie: 
Magdalena Kostrzewa
e-mail: info@scek.pl, mkostrzewa@scek.pl
tel.: 22 277 06 10

 

Pełne informacje pod adresem http://www.scek.pl/aktualnosci/pozostale/konkurs-edukacyjny-inspirowany-ksiazka-ryszarda-kapuscinskiego-busz-po-polsku-1