Jest nowa lista lektur obowiązkowych dla liceum i technikum. „Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego we fragmentach…

„Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego we fragmentach znalazły się na przygotowanej przez MEN liście lektur obowiązkowych dla liceum i technikum.

Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla uczniów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum jest częścią podstawy programowej do języka polskiego. Rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej zostało podpisane we wtorek przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską.

W wyniku konsultacji społecznych, które przeprowadzono po publikacji projektu nowej podstawy języka polskiego, fragmenty „Podróży z Herodotem” Kapuścińskiego pojawiły się na liście lektur obowiązkowych realizowanych w zakresie podstawowym. Z kolei z zakresu rozszerzonego usunięto „Sen nocy letniej” Williama Szekspira, a „Fortepian Szopena” Cypriana Kamila Norwida został przeniesiony z zakresu podstawowego do rozszerzonego.

Pełna lista obowiązujących lektur szkolnych dla liceum i technikum.

 • 1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju,Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nadPieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św.Jana;
 • 2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 • 3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja(fragmenty);
 • 4) Sofokles, Antygona;
 • 5) Horacy – wybrane utwory;
 • 6) Bogurodzica; Lament świętokrzyski(fragmenty); Legenda o św. Aleksym(fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa zeŚmiercią (fragmenty);
 • 7) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu(fragmenty);
 • 8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • 9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • 10) Dante Alighieri, Boska komedia(fragmenty);
 • 11) Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym:Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tymPsalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX;Odprawa posłów greckich;
 • 12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 • 13) wybrane wiersze następujących poetów:Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn,Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 • 14) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki(fragmenty);
 • 15) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 • 16) Molier, Skąpiec;
 • 17) Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny,wybrane satyry;
 • 18) Franciszek Karpiński, wybór sielanek iliryki religijnej;
 • 19) Adam Mickiewicz, Oda do młodości;wybrane ballady, w tym Romantyczność;wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie orazinne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 • 20) Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty),Testament mój;
 • 21) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 • 22) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 • 23) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnegoEgiptu;
 • 24) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • 25) Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • 26) Adam Asnyk, wybór wierszy;
 • 27) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 • 28) wybrane wiersze następujących poetów:Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,Leopold Staff;
 • 29) Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • 30) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tomI – Jesień);
 • 31) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki,wrony…, Przedwiośnie;
 • 32) Witold Gombrowicz, Ferdydurke(fragmenty);
 • 33) wybrane wiersze następujących poetów:Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń,Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, KazimieraIłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef
  Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński,Tadeusz Gajcy;
 • 34) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu,Ludzie, którzy szli;
 • 35) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 • 36) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • 37) wybrane wiersze następujących poetów:Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane
  wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu
  Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski,
  Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane
  wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan
  Polkowski, Wojciech Wencel; 38) Albert Camus, Dżuma;39) George Orwell, Rok 1984;
 • 40) Józef Mackiewicz, Droga donikąd(fragmenty);
 • 41) Sławomir Mrożek, Tango;
 • 42) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 • 43) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 • 44) Antoni Libera, Madame;
 • 45) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • 46) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 • 47) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 • 48) wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 • 49) powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.