Inscenizacje teatralne „Cesarza”

Ponadto „Cesarz” był wielokrotnie inscenizowany. Adaptacje teatralne (premiery):

• 24.11.1978 Teatr im. Stefana Jaracza, Łodzi, reżyseria Jerzy Hutek
• 04.1979 Mała Scena Teatru Powszechnego, Warszawa, reżyseria Jerzy Hutek
• 15.01.1981 Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Wałbrzych, reżyseria Kazimierz Tałaj
• 1981 Scena „Format”, Kraków reżyseria J. Kopczewski
• 1981 Teatr Dramatyczny im. Szaniawskiego, Płock
• 1983 Teatr Adekwatny, Warszawa, rezyseria J.Wócik, monodram Magda Teresa Wójcik
• 27.10.1987 Teatr Studio, Warszawa – polska wersja przedstawienia z Londynu
• 11.03.1987 The Royal Court Theatre, Londyn. Rezyseria Jonathan Miller i Micheal Hastings
• 02.02.1981 Teatr Telewizji TVP, Studio Faktu i Sensacji, reżyseria Jerzy Hutek
• 14.04.2002 Teatr Adekwatny, Warszawa, reżyseria Magda Teresa Wójcik, monodram Jolanta Olszewska
• 1980 Teatr Polskiego Radia, adaptacja E. Marcinkowska
• 1995 wersja operowa Festiwal Operowy, Palatsi (Finlandia), wystawiła Soronlinna
• 2002 Teatr Dramatyczny w Warszawie. Reżyseria Magda Teresa Wójcik, gra Jolanta Olszewska

Zestawienie recenzji inscenizacji teatralnych:

• 1978 Kultura nr 3 s.11 Recenzja Łódź Teresa Krzemień.
• 1978 Merkuriusz nr 3 s.20 Recenzja Łódź Joanna Sikorzanka.
• 1978 Filipinka nr 9 s.14 Recenzja Łódź Zuzanna Jastrzębska.
• 1978 Polityka nr 48 s.3 „Cesarz” w Teatrze Jaracza. Recenzja Łódź Marta Wesołowska.
• 1978 Odgłosy nr 51 s.14 Epitafium dla Cesarza. Recenzja Łódź Jerzy Panasewicz.
• 1978 Dziennik Polski nr 92 s.4 Recenzja Łódź Jerzy Pleśniarowicz.
• 1978 Gazeta Popołudniowa nr 100 s.5 Recenzja Łódź Jerzy Bober.
• 1978 Głos Robotniczny nr 271 s.3 Recenzja Łódź Henryk Pawlak.
• 1978 Dziennik Popularny nr 272 s.6 Recenzja Łódź Jerzy Bąbol.
• 1979 Kultura nr 3 s.11 „Cesarz” w Teatrze Jaracza. Recenzja Krzemień Teresa.
• 1979 Fakty nr 17 s.10 „Cesarz” w Teatrze Jaracza. Recenzja Starczak-Kozłowska.
• 1979 Fakty nr 17 Recenzja Łódź Krystyna Strczak.
• 1979 Sztandar Młodych nr 98 Kuchenna prawda o cesarzu. Recenzja H. Sztofisz.
• 1979 Kurier Polski nr 94 „Cesarz” Kapuścińskiego w Powszechnym. Recenzja Warszawa.
• 1980 Literatura nr 43 s.13 „Cesarz” w Teatrze Jaracza. Recenzja Łódź, Warszawa Jan Kłossowicz.
• 1981 Trybuna Wałbrzyska nr 5 s.6 Recenzja Wałbrzych Jarosław Haak.
• 1981 Scena nr 5 s.39 Recenzja Wałbrzych.
• 1981 Teatr nr 12 s.19 Recenzja Kraków, Wałbrzych.
• 1981 Słowo Polskie nr 25 s.4 Recenzja Wałbrzych Bogdan Bąk.
• 1981 Gazeta Krakowska nr 69 s.3 Recenzja Kraków Maciej Szybist.
• 1983 Na przełaj nr 1 Angielski „Cesarz” w Warszawie Recenzja Warszawa A. Krajewska.
• 1983 Słowo Powszechne nr 59 s.5 Recenzja Warszawa Józef Szczawiński.