II edycja Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

Do 30 listopada 2012 r. Fundacja Herodot czeka na zgłoszenia projektów reporterskich

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów. Tę jego wolę wypełniamy, ogłaszając drugi konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych.

Zgodnie z regulaminem (z jego pełnym tekstem można się zapoznać na stronie Fundacji: www.fundacjaherodot.com.pl.) program stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 35 roku życia).

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 30 listopada 2012 pocztą tradycyjną  na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m.2, 02-074 Warszawa, lub pocztą mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Alicja Kapuścińska, Hanna Krall, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Małgorzata Szejnert i Mariusz Szczygieł.

Wyniki konkursu stypendialnego zostaną ogłoszone 23 stycznia 2013 roku, w szóstą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

 

Link do regulaminu stypendium:

http://www.fundacjaherodot.com.pl/wp-content/uploads/Regulamin_stypendium_2012.pdf