Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego. Nowa książka o Kapuścińskim.

horyzonty

Tomasz Jan Chlebowski , Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego, wyd. Difin, 2014

Guy de Maupassant rzekł kiedyś, że „spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia”. Poznając człowieka wchodzimy w inny świat. Jedyny w swoim rodzaju świat myśli, odczuwania, doświadczeń oraz historii życia Innego. Każde spotkanie czyni nas bardziej ludźmi, gdy tylko zechcemy zaprosić Innego do naszego świata, jednocześnie przyjmując w darze inność świata spotykanego człowieka. W taki sposób rodzi się rzeczywistość wzajemnie ubogacającego dialogu. Tylko dzięki spotkaniom możemy głębiej wejść w obszar poznawania samych siebie, innego człowieka, świata i Stwórcy. Owo poznawanie sprawia, że życie człowieka staje się fascynującą przygodą, cudowną podróżą ku temu, co najważniejsze oraz ku Temu, który najważniejszy. 

W życiu i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego ta filozofia spotkania zaznacza się w szczególny sposób. I o tym właśnie jest niniejsza książka. O horyzontach spotkań, które tworzą w nas bliskość. Autor Cesarza potrafił doskonale, w bardzo literacki i obrazowy sposób, przedstawić nadrzędną wartość spotkania w życiu każdego człowieka. Podróżując z Herodotem, zgodnie z mapą personalizmu wytyczoną przez Lévinasa, z zapałem Malinowskiego, Kapuściński przeżywa i analizuje bogatą rzeczywistość spotkania, stając się nie tylko „tłumaczem kultur”, ale również tłumaczem człowieka. Książka ta jest zaproszeniem do wejścia w przestrzeń Innego. Zaproszeniem do otwartości i nieobojętności, do postrzegania Innego jako wartości w samym sobie. Do wyruszenia w drogę ku horyzontom spotkań. 

Tomasz Jan Chlebowski prezbiter diecezji włocławskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. Magisterium z zakresu Nowego Testamentu obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu teologii ekumenicznej na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (uwieńczone doktoratem na podstawie którego później ukazała się książka: „Ekumenizm duchowy w nauczaniu papieża Jana Pawła II”, Norbertinum) oraz studia specjalistyczne z zakresu komunikacji społecznej i medialnej (instytucjonalnej) na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie 25 maja 2011 r. obronił pracę doktorską z zakresu mediów i dziennikarstwa, zatytułowaną „L’incontro come compito essenziale dell’essere uomo nelle opere di Ryszard Kapuściński”. Na jej podstawie nakładem jednego z bolońskich wydawnictw w 2012 r. ukazała się książka pt. „Orizzonti che si incontrano. L’incontro nelle opere di Ryszard Kapuściński”. Obecnie duszpasterzuje w kilku włoskich parafiach w diec. Rieti (Włochy). Wykładowca teologii ekumenicznej w diecezjalnej Szkole Teologicznej im. Jana XXIII w Rieti. Autor wielu artykułów z dziedziny teologii oraz dziennikarstwa. Autor książki „Ekumenizm duchowy w nauczaniu papieża Jana Pawła II” oraz albumu dla dzieci pierwszokomunijnych. Poeta. Laureat wielu konkursów poetyckich. Wydał dwa tomy poezji: „Nieobojętność” i „Czekanie na wiosnę”. Wielbiciel podróży, poznawania innych kultur i tradycji.

Książka dostępna w księgarni http://www.ksiegarnia.difin.pl/

http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/horyzonty-spotkan-ryszarda-kapuscinskiego/2191

Opracował: Adam Kajzer