Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot i Księgarnia „Czuły Barbarzyńca” zapraszają

Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot

 i Księgarnia „Czuły Barbarzyńca” 

zapraszają

 na spotkanie z okazji wydania dwujęzycznej, polsko-angielskiej edycji

 

Wierszy zebranych / Collected Poems

 

Ryszarda Kapuścińskiego

w przekładzie Diany Kuprel i Marka Kusiby.

 

Tom ukazał się 80. rocznicę urodzin i 5. rocznicę śmierci pisarza

nakładem Wydawnictwa UMCS w Lublinie

w koedycji z Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie.

 

W spotkaniu udział wezmą:

 

 Alicja Kapuścińska

Jolanta Olszewska

Marek Kusiba

Jarosław Mikołajewski (prowadzenie)

 

Czwartek, 15 listopada 2012,

godz. 19

„Czuły Barbarzyńca” 

ul. Dobra 31, Warszawa

 

Wstęp wolny

 

 

 

Ryszard Kapuściński był autorem prozy faktograficznej urzekającej poetyckim pięknem, a jednocześnie wrażliwym poetą. Dwójka poetów i przyjaciół autora Notesu

 – Jarosław Mikołajewski i Marek Kusiba (współtłumacz i redaktor tomu Wiersze zebrane / Collected Poems) opowie o Ryszardzie Kapuścińskim-poecie, posiłkując się pamięcią Alicji Kapuścińskiej oraz prezentacjami wierszy w wykonaniu własnym oraz Jolanty Olszewskiej, aktorki Teatru Dramatycznego.

Dwujęzyczna edycja Wierszy zebranych / Collected Poems jest zarazem pierwszym pełnym zbiorem wszystkich wierszy Ryszarda Kapuścińskiego, jakie ukazały się

w przekładzie na angielski. Pierwszy anglojęzyczny wybór I Wrote Stone: The Selected Poetry of Ryszard Kapuściński (w przekładzie Diany Kuprel i Marka Kusiby) został wydany w Kanadzie w wyd. Biblioasis w 2007 roku. Przed publikacjami książkowymi kilkanaście wierszy ukazało się w pismach amerykańskich i kanadyjskich, m.inThe New Yorker, Books in Canada, Exile, Alphabet City.  

 

 

* * *

 

Może to największe

wypowiada się milczeniem?

Jak kosmos?

 

słowo

to pozór?

próba uchwycenia

nieuchwyconego?

 

podejrzliwość wobec słów

że stawiają fałszywe drogowskazy

prowadzą w ślepe zaułki

wodzą na pokuszenie

 

* * *

 

Perhaps the greatest thing

expresses itself with silence

like the universe

 

the word

an appearance

an attempt to grasp

the ungraspable

 

the suspicion that words

erect false signposts

lead one into dead ends

lead one into temptation

 

(Ryszard Kapuściński, przekł. D. Kuprel, M. Kusiba)