Fabianowski o Kapuścińskim

Autor:Informacyjna Agencja Radiowa
Źródło:Informacyjna Agencja Radiowa

Andrzej Fabianowski uważa, że Ryszard Kapuściński był jednym z
największych współczesnych pisarzy polskich. Profesor Instytutu
Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego sprzeciwia się określaniu
Kapuścińskiego jedynie jako reportera. Jak tłumaczy Kapuścinski był
pisarzem, który wypowiadał się przede wszystkim w dziedzinie reportażu,
ale zdecydowanie przekraczającym ramy tego gatunku. Badał, jaki jest
współczesny człowiek i świat.

Według Fabianowskiego, wielkość twórczości Kapuścińskiego polega na
tym, że łączy to, co uniwersalne z tym co indywidualne. Potrafił napisać
tekst o wielkiej, światowej polityce, a jednocześnie pokazać na tle tej
polityki indywidualne losy człowieka; to w jaki sposób trendy globalne
odciskają się na pojedynczej egzystencji każdego człowieka.

Ryszard Kapuściński napisał ponad 20 książek, które zostały
przetłumaczone na 25 języków. Krytycy na całym świecie podkreślają
doskonałą umiejętność syntezy, uniwersalność i ponadczasowy charakter
kwestii poruszanych przez polskiego pisarza.