Ed Vulliamy zdobył Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki za rok 2012

Jury – pod przewodnictwem Małgorzaty Szejnert – w składzie:

Joanna Bator, Maciej J. Drygas, Iwona Smolka, Maciej Zaremba Bielawski,

i w obecności sekretarza Nagrody Bożeny Dudko, podczas trzeciego posiedzenia, omówiło pięć ksiażek-finalistek Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki 2012. Po dyskusji jury zdecydowało, że w czwartej edycji konkursu Nagrodę (50 tysięcy złotych) otrzyma:

Ed Vulliamy
za książkę Ameksyka. Wojna wzdłuż granicy
(Amexica: war along the borderline),
opublikowaną w 2012 roku przez Wydawnictwo Czarne.

Nagrodę dla tłumacza w wysokości 15 tysięcy złotych otrzyma
Janusz Ochab, który Ameksykę przełożył z języka angielskiego.

Ameksyka Eda Vulliamy’ego należy do wybitnych dzieł reporterskich, których autorzy w ogromnym trudzie gromadzą wiadomości o przemocy i podziałach świata i wyrażają w ten sposób swoją niezgodę na nie. Ed Vulliamy dochodzi przyczyn, metod i skutków nieustającej wojny na pograniczu amerykańsko-meksykańskim i przekazuje uzyskane wiadomości w doskonałej formie pisarskiej, która wyklucza obojętność czytelników, poszerzając w ten sposób zasięg niezgody.

w imieniu Jury
sekretarz Nagrody
Bożena Dudko

Warszawa, 17 maja 2013 r.

http://www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski,1,3069.html?locale=pl_PL

Polecamy również wywiad  z pisarzem

http://wyborcza.pl/1,91446,13933134,Ed_Vulliamy__swiat_Zachodu_nakreca_wojne_karteli_narkotykowych.html